IŠVYKA Į ZARASUS

Kovo 16 d. kapela „Jotaina“ dalyvavo liaudies muzikos šventėje „Grokim ir dainuokim“ Zarasų kultūros centre, kurią organizavo Zarasų socialinės globos namai. Šventė buvo skirta Kovo 11-ąjai paminėti. Savo programas atliko meno kolektyvai iš devynių socialinės globos namų.Koncertą apvainikavo nuotaikingas balalaikų ansamblio pasirodymas. Apdovanoti padėkos raštais ir gausiomis dovanomis, grįžome namo su puikiais įspūdžiais iš ežerų krašto.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS

Laisvė – trispalvės žiedas,

Baltijos gintaro krantas.

Ašara džiaugsmo išrieda –

Koks šitas žodis mums šventas!

Kovo 10 d. šventėme Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – dieną. Šventę pradėjome sugiedodami valstybinį himną. Kapela „Jotaina“ dovanojo puokštę skambių dainų. Skaitovės Diana, Ligita, Virginija skaitė J. Marcinkevičiaus, P. Širvio ir Maironio eiles apie Tėvynę. Vėliau vyko šventinė diskoteka.

 

KAZIUKO MUGĖ

Su pirmosiomis pavasario dienomis atkeliauja ir Šv. Kazimieras. Neaplenkė jis ir mūsų. Kovo 3 d. pas mus vyko Kaziuko mugė. Gyventojai, padedami darbuotojų, nukrovė stalus savo rankdarbiais, skanumynais ir vaistažolėmis. Kaziukas ir Kazytė buvo pagerbti linkėjimais, plojimais ir dovanėlėmis. Smagiai vyko prekyba. Kaziuko mugės dalyviai rungėsi įvairiose varžybose: kalė vinis į kaladę, vyniojo juostas, suko laimės ratą.

IŠVYKA Į UTENĄ

Įvairias šventes švenčiame ne tik savo namuose, bet vykstame ir į svečius. Vasario 28 d. keliavome į Kaziuko mugę ir Užgavėnes, kurias organizavo Utenos socialinės globos namai. Dailiųjų amatų būrelio dalyviai, vadovaujami užimtumo specialistės Jolantos Stasiūnienės, prekiavo savo sukurtais rankdarbiais, o kapela „Jotaina“ atliko meninę programą. Po visų pasirodymų ėjome prie laužo, kur vijome žiemą iš kiemo, vaišinomės gardžiais blynais ir kava. Su padėkos raštais, pyragu ir puikiais įspūdžiais grįžome namo. Ačiū uteniškiams už svetingumą!

 

 

 

UŽGAVĖNĖS

Vasario 27 d. šventėme užgavėnes – varėme žiemą iš kiemo. Lašininis ir Kanapinis, Daktaras ir Giltinė, čigonės, velniai, raganos ir kiti persirengėliai kvietė visus gyventojus į kiemą prie laužo. Čia žaidėme  užgavėnių žaidimus, dalyvavome sporto rungtyse. Lašininis ir Kanapinis savo ginčą sprendė traukdami virvę su savo palaikymo komandomis. Lašininis su Kanapiniu kovėsi dvikovoje, kurioje  laimėjo Kanapinis. Laužui įsiplieskus, jame sudeginome  savo bėdas, ligas ir nelaimes. Žiema, žiema bėk iš kiemo!

 

VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO – DIENOS ŠVENTĖ

2017-02-15

Vasario 15 d. šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Visi sugiedojome Lietuvos himną. Skaitovai skaitė įvairių autorių eiles. Globos namų gyventoja Angelė Poškevičiūtė papasakojo savo prisiminimus apie 1972 – ųjų metų įvykius Kaune, susideginus Romui Kalantai, nes ji pati buvo tų įvykių liudininkė. Koncerto metu  skambėjo dainos apie Lietuvą, Tėvynę, tėviškę. Po koncerto vyko diskoteka.

ŠV. VALENTINO DIENA

2017-02-14

Vasario 14 d. šventėme meilės dieną. Jungtinis gyventojų ir darbuotojų choras „Riešutinis“ visiems, susirinkusiems į šventę, dovanojo puokštę dainų apie meilę. Koncerto metu buvo atidaryta meilės pašto dėžutė, kurioje radome daug meilės laiškelių. Jie buvo išdalinti adresatams. Skaitovė Ligita Puodžiūnaitė skaitė eilėraštį „Komplimentai“. Po koncerto vyko meilės dienos diskoteka.