TARPTAUTINIS „PARKO TINKLINIO 3X3“ TURNYRAS

Liepos 11 d. mūsų globos namų tinklinio komanda – gyventojai  Monika Majauskaitė, Rimas Inčikas ir socialinio darbuotojo padėjėjas Audrius Masiokas, lydimi grupės sirgalių, vyko į tarptautinį „Parko tinklinio 3×3“ turnyrą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui paminėti, Skemų socialinės globos namuose. Turnyre dalyvavo 12 komandų iš įvairių Lietuvos ir Latvijos socialinės globos namų. Mūsų komanda žaidė A grupėje ir užėmė 2-ąją vietą, tad namo grįžo ne tik su padėkos raštais, bet ir su sidabro medaliais bei atminimo taure.

Ačiū varžybų organizatoriams už svetingumą ir puikiai organizuotą turnyrą.

 

VALSTYBĖS DIENA

Kur spindi viršūnė Lietuvos,

Iš kur tauta stiprybę semia?

Aš klausiu amžių, kunigaikščių

Ir girdžiu jų balsą –

Mes siekiam to, ką Lietuvos karalius

Mindaugas turėjo.

Metraščiai mus informuoja, amžių žinią saugo –

Mindaugui karaliui Tėvynė Lietuva rūpėjo.

 

Liepos 5 d. šventėme Valstybės (Lietuvos Karaliaus  Mindaugo  karūnavimo) dieną. Šventę pradėjome sugiedodami Lietuvos himną. Šventės dalyviams kapela „Jotaina“, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, skyrė puokštę skambių dainų apie Tėvynę, tėviškę, krašto gamtą. Įvairių poetų eiles apie Lietuvą skaitė gyventojai Aistė, Erika, Diana, Violeta ir Juozas. Po šventės koncertinės dalies vyko diskoteka.

 

 

JONINĖS

Birželio 22 d. šventėme trumpiausios vasaros nakties šventę – Jonines. Pirmojoje šventės dalyje pagerbėme Jonus ir Janinas, klausėmės choro „Riešutinis“ atliekamų dainų. Šventės vedantysis – užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas papasakojo apie Joninių papročius, tradicijas, įvairius burtus ir spėjimus. Antrojoje šventės dalyje, po ratelių – žaidimų, vyko sporto rungtys: virvės traukimo, lėkščių mėtymo per lankus, kamuolių mėtymo į krepšį, šaudymo iš lanko. Kol vyko sporto varžybos, pražydo paparčio žiedas, tad visi ėjome ieškoti. Šiais metais laimė nusišypsojo gyventojui Rimui – tai jis surado gerai pasislėpusį paparčio žiedą.

 

LIAUDIŠKOS MUZIKOS ŠVENTĖ „GROK, ARMONIKA, GROK“

Dainų dainelės aidų aidais

Skambiai, plačiai, tvirtai, galingai.

Per kalnų kalnus, miškais, laukais

Lengvai, rimtai ir sutartingai,

Į vieną giją susipynę,

Aplėkit Lietuvą – Tėvynę.

Birželio 13 d. mūsų globos namuose vyko tradicinė liaudiškos muzikos šventė „Grok, armonika, grok“. Ji, kaip ir daugelis šių metų renginių, buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Šventėje dalyvavo būrys svečių: mūsų šventės globėjas Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, Ramygalos parapijos klebonas Alfredas Puško, Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Pranciška Paškevičienė, Vadoklių seniūnijos seniūnas Vytautas Kaupas, Jotainių kaimo bendruomenės pirmininkė Milda Tamokaitienė, VŠĮ Panevėžio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė, Panevėžio rajono tarybos narė Violeta Grigienė, renginio akimirkas įamžino LNK žinių žurnalistė Violeta Launikaitienė. Į šventę atvyko, lydimi direktorių, pavaduotojų ir meno vadovų liaudiškos muzikos kolektyvai iš 11-os socialinės globos įstaigų. Jie atliko po du kūrinius. Pasirodymus vertino žiuri, kuri kiekvienam kolektyvui skyrė nominaciją – skambiausias, melodingiausias, tautiškiausias ir pan. Šventę skambiomis dainomis papuošė Panevėžio miesto šaulių choras „Aukštaitis“, vadovaujamas Zinos Jareckienės ir Vadoklių liaudiška kapela „Susiedai“ (mūsų šventės globėjo Panevėžio rajono mero P. Žagunio muzikinė dovana).  Visi kolektyvai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkomis, mūsų globos namų padėkomis ir nominacijomis, saldžiomis dovanomis ir atminimo medaliais. Visiems kitiems svečiams buvo įteikti suvenyrai. Po dovanų lietaus visi pasivaišino skania koše, gaivia gira ir šaltais ledais.

Dėkojame mūsų šventės rėmėjams:

UAB „Vigesta“,

UAB „Laragis“,

AB „Pieno žvaigždės“,

AB „Kelmės pieninė“,

UAB „Viržis“.

Nuoširdus ačiū visiems šventės dalyviams – už skambias dainas, nuoširdumą ir draugiškumą.

 

 

PASAULINĖ DIENA BE TABAKO

Gegužės 31 d. minėjome Pasaulinę dieną be tabako. Paskaitos – diskusijos metu, kurios tema „Tabakas ir širdies ligos“, buvo siekiama pabrėžti tabako ir tabako gaminių vartojimo sukeliamas sveikatos problemas, poveikį žmogaus širdies ir kruajagyslių sveikatai, skatinama nevartoti tabako ir jo gaminių,  skirti kuo daugiau dėmesio savo sveikatos stiprinimui, aptartos tabako vartojimo mažinimo priemonės.

 

KVIEČIAME Į LIAUDIŠKOS MUZIKOS ŠVENTĘ „GROK, ARMONIKA, GROK“

 

Šių metų birželio 13 d. Jotainių socialinės globos namuose rengiama liaudiškos muzikos šventė, kurioje dalyvaus meno kolektyvai iš Lietuvos socialinės globos įstaigų.

Maloniai kviečiame mūsų globos namų gyventojų gimines ir artimuosius, Jotainių kaimo gyventojus ir visus norinčius į gražią, linksmą, smagią šventę.

Šventės „Grok, armonika, grok“ programa

9-10.30 val. – atvykimas, registracija, įsikūrimas

11.00 val. – šventės pradžia

14.00 val. pietūs

14.30 val. – diskoteka

 

                                                                                                                                                                                              Organizatoriai

GIEDOJIMO SUSIBŪRIMAS

Gegužės 24 d. mūsų globos namų giedotojų grupė, vadovaujama socialinės darbuotojos Reginos Starkauskienės, vyko į 2-ąjį socialinės globos namų giedojimo susibūrimą „Giesmių pynė Marijai“, kurį organizavo Skemų socialinės globos namai. Susibūrimas vyko Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Renginio metu giedojo grupės iš septynių socialinės globos namų. Mūsų grupė giedojo giesmę „Ausk Marijai rožių giją“. Šv. Mišiose giedojo Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblio ir folkloro ansamblio „Ūla“ jungtinė grupė. Šv. Mišias aukojo Obelių Šv. Onos bažnyčios kunigas Laimonas Nedveckas. Po šv. Mišių visi sisubūrimo dalyviai turėjo galimybę pabendrauti, pasidalinti šventės įspūdžiais.

MAMOS DIENA

Kelies su saule-

Ir visą dieną bėgi sykiu tu su ja.

Nudirbus darbą – pakeli akis į dangų,

O saulė – jau aukštai skliaute.

Nudirbai kitą – o ji – dangaus kraštu jau ritas.

Ir šitaip – dieną iš dienos,

Leki, skubi jai iš paskos.

Tikėkit, tai šventa tiesa –

Kad motina – kaip saulė –

Šimtmečiais gyva.

 

Gegužės 7 d. šventėme Mamos dieną – gražiausią, nuoširdžiausią ir prasmingiausią pavasario šventę. Šventėje dalyvavo Ramygalos klebonas Alfredas Puško, kuris pasveikino su šia švente mamas, močiutes ir visus šventės dalyvius. Šventėje skambėjo mūsų choro „Riešutinis“ (vadovas užimtumo specialistas Stasys Snabaitis) dainos apie mamą. Eiles, skirtas mamoms, skaitė gyventojai Erika, Aistė, Diana, Ligita ir Juozas. Po koncertinės šventės dalies vyko diskoteka.

 

IŠVYKA Į ALPAKŲ ŪKĮ

Gegužės 5 d. vykome į ekskursiją, aplankėme Renatos ir Rolando Meleškų alpakų ūkį, esantį Medikonių kaime, Panevėžio rajone.  Ekskursijos metu sužinojome iš kur  alpakos yra kilusios, kas jas atvežė į Lietuvą, kuo maitinamos. Pamatėme alpakų jauniklius, jų išdaigas. Galėjome tiesiogiai paliesti, paglostyti šiuos mielus gyvūnus, pamaitinti iš savo rankų. Grįžome pilni naujų ir neblėstančių įspūdžių.

 

SODINOME MEDELIUS

Gyvenkime su medžiais – galiūnais ąžuolais ir apdainuotom liepom, amžinai žaliom eglėm ir pušim, saldaus nektaro šaltiniu – obelim ir kriaušėm. Įsiklausykime, ką mums šnara kiekvienas medis: „Žmogau aš tavo antrininkas“. Taip, tu mano antrininkas – atsakome – todėl ir skubu, žaliasai, tave pasodinti. Aš būsiu gyvas tavyje. Išliksiu atminty medžiu! (E. Danilevičius)

Nuo neatmenamų laikų pavasaris – sodų ir parkų papildymo naujais medeliais laikas. Neatsiliekame nuo protėvių tradicijų ir mes. Gražų, saulėtą balandžio 20 d. rytą gyventojai su darbuotojais globos namų sode sodino obelis ir serbentus. Medelių sodinimo darbai vyko sklandžiai ir su gera nuotaika. Lauksime naujo derliaus.

 

IŠVYKA Į RAMYGALĄ

Balandžio 17 d. mūsų globos namų jungtinis gyventojų ir darbuotojų choras ,,Riešutinis” vadovaujamas užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, svečiavosi Ramygalos senelių globos namuose, kur vyko šių namų gyventojų, gimusių balandžio mėnesį, pagerbimo šventė. Dviem gyventojams  tai buvo jubiliejiniai gimtadieniai – sukako 90 ir 75 metai.

Renginyje dalyvavo klebonas Alfredas Puško.

Po Ramygalos senelių namų darbuotojų sveikinimų ir dovanų įteikimo sukaktuvininkams, muzikinę dovaną įteikė mūsų choras – padainavo 11 dainų.

Po koncerto visi pabendravome prie vaišių stalo, padiskutavome gyvenimo ir kultūros klausimais.

DISKOTEKA

Balandžio 6 d. mūsų globos namuose vyko diskoteka su melo dienos atgarsiais. Šiemet juokų- melo diena sutapo su šv. Velykomis. Netinka tokią šventą dieną meluoti, tad nutarėme ilgų nosių ir liežuvių dieną surengti vėliau. Renginio metu veikė parduotuvė, kurioje gardumynus buvo galima pirkti už makaronus. Prekyboje buvo ir valgomų pinigų.

Renginyje dalyvavo klounas – užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas, kuris visus apdovanojo iš  modeliavimo balionų suraitytais  žvėreliais, paukšteliais ir gėlėmis.

Buvo smagu!

Meluokit, bet ir saiką žinokit!

TEATRO ŠVENTĖ ,,MŪZŲ GLĖBYJE – 2018”

Balandžio 5 d. mūsų globos namų teatro grupė  ,,Kaukė” dalyvavo teatro šventėje, kurią organizavo Jurdaičių  soc. globos namai.

Šioje šventėje dalyvavo daug kolektyvų, todėl ji vyksta net dvi dienas – ketvirtadienį ir penktadienį.  Balandžio 5-os dienos programoje dalyvavo šeši kolektyvai iš Jurdaičių, Adakavo, Linkuvos, Lavėnų ir Jurdaičių soc. globos namų ir iš Joniškio ,,Saulės” Pagrindinės mokyklos.

Scenoje regėjome šešėlių teatro spektaklį, publicistinę kompoziciją, kitus spektaklius. Mūsų teatro grupė parodė dviejų dalių spektaklį “Krikštynos”.

Visus pasirodymus vertino autoritetinga vertinimo komisija,kuri, pasibaigus visiems pasirodymams, visus kolektyvus apdovanojo padėkos raštais, suvenyrais, saldumynais ir geru žodžiu.

Pasisėmę smagių įspūdžių, dvasiškai praturtėję, grįžome namo.

Ačiū šventės šeimininkams už puikią šventę!

ŠV. VELYKOS

Balandžio 1 d. šventėme Velykas- pačią gražiausią ir prasmingiausią pavasario šventę. Po šventinių pusryčių visi gyventojai rinkosi į salę. Šventės vedėjas užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas pasakojo apie Velykų apeigas, papročius ir tradicijas. Po ilgo pasninko ir susilaikymo nuo linksmybių- vėl galima šokti ir linksmintis – tad netrukus gyventojai jau sukosi linksmame ratelyje, žadindami pavasarį.

Po šokių- kiaušinių nešimo šaukšte ir rinkimo iš lizdų varžytinės.

Pagaliau-  visų labiausiai laukiama šventės dalis- kiaušinių ridenimas. Buvo galima laimėti ne tik kiaušinių bet ir kitų prizų – kavos, obuolių, kriaušių ir saldainių.

Kam sekėsi – su pilnom rieškučiom saldumynų liko, o kam nesisekė kiaušinių ritinėjime, tas galėjo atsigauti šokdamas velykinėje diskotekoje.

 

EDUKACINĖ VEIKLA – KIAUŠINIŲ MARGINIMAS

Artėjant Šv. Velykų šventei, globos namų gyventojai kartu su darbuotojais kovo 29 d. dalyvavo soc. darbuotojos padėjėjos Danutės Krasauskienės organizuojamoje edukacinėje kiaušinių marginimo programoje. Edukacijos dalyviai išmoko kiaušinių marginimo technikos naudojant popieriaus servetėles ir dažus. Taip pat sužinojo daug įdomių dalykų apie Šv. Velykų tradicijas, margučių spalvų, raštų reikšmes. Su džiaugsmu visi lauks Šv. Velykų ir ridinės pačių margintus kiaušinius.

 

SVEČIUOSE KLEBONAS ALFREDAS PUŠKO

Artėjančių Šv. Velykų proga Jotainių socialinės globos namuose lankėsi Ramygalos klebonas Alfredas Puško. Gerbiamas klebonas aukojo mišias, bendravo su gyventojais, visiems linkėjo džiaugsmingai sutikti Šv. Velykas.

EDUKACINĖ VEIKLA – OLIZIUKO KŪRIMAS

Atėjus pavasariui smagu stebėti už lango bundančią gamtą, sprogstančius medžių lapus bei čiulbančius paukščius. Aplinkui darosi viskas žalia ir gyva. Augimo procesą galima stebėti ne tik lauke, bet ir savo namuose, ant jaukios palangės. Kovo 21 d. globos namų gyventojai kartu su darbuotojais rinkosi užimtumo centre, kur vyko edukacinė veikla – Oliziuko kūrimas, kurį vedė užimtumo specialistė Jolanta Stasiūnienė. Visi susirinkusieji susipažino su Oliziuko gaminimo eiga ir galėjo susikurti sau „augintinį“ ar puikią dekoraciją Šv. Velykų stalui. Pats įdomumas vyksta tada, kai želdinukas pradeda augti ir ryškėti. Žaliuosius gyvus plaukus galima įvairiai formuoti, tada Oliziuko augintojas pajunta, kad rūpestis ir atidumas  duoda rezultatų. Edukacinė veikla davė daug rezultatų – pagaminta daug Oliziukų, kurių šukuosenos dar ilgai džiugins akis. Mėgstamas užsiėmimas kartu su bendraminčiais – puiki socializacijos priemonė, kurdami žmonės bendrauja, dalijasi įspūdžiais, potyriais, vieni kitiems pataria kūrybos procese.

INKILŲ KĖLIMO ŠVENTĖ

Kovo 15 d. kėlėme inkilus – tai tradicinė, visų gyventojų labai laukiama, mūsų globos namų šventė. Prieš keliant inkilus, šventės vedantysis užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas surengė viktoriną – kokius paukščius pažįstame. Daugiausiai kartų gyventojai paminėjo varnėną, gandrą ir kuosą. Taip pat nepamiršo  gegutė, pempės, lakštingalos ir kitų. Po viktorinos, nešini inkilais visi ėjome į parką jų kelti. Skambant dainoms į medžius įkėlėme vienuolika inkilų.

Lauksime parskrendančių paukščių ir jų giesmių.

 

IŠVYKA Į ZARASUS

Kovo 14 d. mūsų globos namų kapela „Jotaina“, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dalyvavo liaudiškos muzikos šventėje „Grokim ir dainuokim“, skirtoje Kovo 11-ąjai -Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventė vyko Zarasų kultūros centre, o ją organizavo Zarasų socialinės globos namai. Renginyje dalyvavo dešimt muzikinių kolektyvų iš įvairių Lietuvos socialinės globos namų. Kiekvienas kolektyvas atliko po tris kūrinius. Po visų pasirodymų, kol vertinimo komisija svarstė, kam kokią nominaciją skirti, visus linksmino kapela „Čir vir vyrai“, vadovaujama Gintaro Andrijausko. Po apdovanojimų ir šventės uždarymo dainininkai, besidalindami šventės įspūdžiais, grįžo namo.

 

KOVO 11-OSIOS DIENOS MINĖJIMAS

Žmogus be Tėvynės ir jos laisvės – tai smiltelė, pasmerkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei (Euripidas).

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji yra svarbiausios datos XX-ojo amžiaus Lietuvos istorijoje.

Kovo 9 d. minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio vedantysis, užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas, pasveikino visus šventės dalyvius su šia svarbia diena, perskaitė 1990 m. kovo 11 d. priimto Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo Seimo akto, skelbiančio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, tekstą, pristatė šios šventės svečius – Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio Alfonso Smetonos rinktinės mišrų chorą „Aukštaitis“, vadovaujamą Zitos Jareckienės. Choras kartu su visais renginio dalyviais sugiedojo Lietuvos himną, o paskui dainavo dainas apie Lietuvą, Lietuvos karius ir partizanus. Savo kūrybos eiles skaitė choro dalyvis Arvydas Matekonis. Savo koncertą choristai užbaigė daina „Brangiausios spalvos“. Po koncero padėkos žodį choristams tarė globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas ir pavaduotoja Violeta Lumbienė. Taip pat jie svečiams įteikė padėkos raštą ir apdovanojo suvenyru „Paukštė“.

Ačiū svečiams už skambias dainas ir sukurtą šventinę nuotaiką!