INKILŲ KĖLIMO ŠVENTĖ

Kovo 15 d. kėlėme inkilus – tai tradicinė, visų gyventojų labai laukiama, mūsų globos namų šventė. Prieš keliant inkilus, šventės vedantysis užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas surengė viktoriną – kokius paukščius pažįstame. Daugiausiai kartų gyventojai paminėjo varnėną, gandrą ir kuosą. Taip pat nepamiršo  gegutė, pempės, lakštingalos ir kitų. Po viktorinos, nešini inkilais visi ėjome į parką jų kelti. Skambant dainoms į medžius įkėlėme vienuolika inkilų.

Lauksime parskrendančių paukščių ir jų giesmių.

 

IŠVYKA Į ZARASUS

Kovo 14 d. mūsų globos namų kapela „Jotaina“, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dalyvavo liaudiškos muzikos šventėje „Grokim ir dainuokim“, skirtoje Kovo 11-ąjai -Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventė vyko Zarasų kultūros centre, o ją organizavo Zarasų socialinės globos namai. Renginyje dalyvavo dešimt muzikinių kolektyvų iš įvairių Lietuvos socialinės globos namų. Kiekvienas kolektyvas atliko po tris kūrinius. Po visų pasirodymų, kol vertinimo komisija svarstė, kam kokią nominaciją skirti, visus linksmino kapela „Čir vir vyrai“, vadovaujama Gintaro Andrijausko. Po apdovanojimų ir šventės uždarymo dainininkai, besidalindami šventės įspūdžiais, grįžo namo.

 

KOVO 11-OSIOS DIENOS MINĖJIMAS

Žmogus be Tėvynės ir jos laisvės – tai smiltelė, pasmerkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei (Euripidas).

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji yra svarbiausios datos XX-ojo amžiaus Lietuvos istorijoje.

Kovo 9 d. minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio vedantysis, užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas, pasveikino visus šventės dalyvius su šia svarbia diena, perskaitė 1990 m. kovo 11 d. priimto Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo Seimo akto, skelbiančio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, tekstą, pristatė šios šventės svečius – Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio Alfonso Smetonos rinktinės mišrų chorą „Aukštaitis“, vadovaujamą Zitos Jareckienės. Choras kartu su visais renginio dalyviais sugiedojo Lietuvos himną, o paskui dainavo dainas apie Lietuvą, Lietuvos karius ir partizanus. Savo kūrybos eiles skaitė choro dalyvis Arvydas Matekonis. Savo koncertą choristai užbaigė daina „Brangiausios spalvos“. Po koncero padėkos žodį choristams tarė globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas ir pavaduotoja Violeta Lumbienė. Taip pat jie svečiams įteikė padėkos raštą ir apdovanojo suvenyru „Paukštė“.

Ačiū svečiams už skambias dainas ir sukurtą šventinę nuotaiką!

KAZIUKO MUGĖ

Kovo 2 d. mūsų globos namuose vyko Kaziuko mugė. Tai labai laukiama šventė. Dailiųjų amatų būrelio nariai jau prieš kelis mėnesius iki šventės pradeda jai ruoštis – gamina įvairius rankdarbius. Įvairių skyrių gyventojai, padedami socialinių darbuotojų, lenktyniauja kas gražiau ir įvairiau papuoš mugės stalus. Kapela „Jotaina“ mugės dalyvius linksmino smagiomis dainomis.  Aplodismentais ir dovanėlėmis buvo apdovanoti varduvininkai – Kazimiera ir Kazimieras. Visi norintieji mugės dalyviai rungėsi bulvių skutimo ir vinies į kelmą kalimo rungtyse arba savo laimę galėjo išbandyti sukdami „Laimės ratą“. Nuskambėjo dainos, ištuštėjo stalai ir prizų kraitelės. Laikas pasisukti šokio sukuryje…

 

 

IŠVYKA Į UTENĄ

Kovo 1 d. mūsų globos namų kapela „Jotaina“, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, ir dailiųjų amatų būrelio nariai (vadovė Jolanta Stasiūnienė) vyko į Kaziuko mugę Utenos socialinės globos namuose. Kapela atliko muzikinę programą, o rankdarbių autoriai prekiavo savo ir kitų būrelio narių dirbiniais. Smagioje ir draugiškoje aplinkoje laikas bėga greitai, tad po koncerto, šokių ir apdovanojimų jau buvo laikas atsisveikinti su šeimininkais ir kitais šventės dalyviais. Besigėrėdami pavasario žadinama gamta, grįžome namo.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIO SUKAKTIES ŠVENTĖ

Yra šalis kur upės teka,

Linksmai tarp girių ūžiančių

Ir meiliai tarpusavy šneka

Tarp giesmininkų vieversių.

Ten prakaitas aplieja žmones

Prie vasaros darbų sunkių

Ir prastas aprėdas marškonis

Apdengia sąnarius visų.

Ten tave meiliai pavaišina,

Kai tik užeisi į svečius.

Ten tave myli, valgydina,

Kiek tiktai leidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos

Ten žydi vis kone  puikiau.

Šalis ta – LIETUVA – vadinas!

   Vasario 15 d. šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Šventės pradžia 14 val., tad iškart po pietų į salę pradėjo rinktis – šventiškai apsirengę, pasipuošę tautine simbolika, su vėliavėlėmis rankose-gyventojai ir darbuotojai (vėliavėles ir kaspinėlius savo rankomis gamino gyventojai, padedami užimtumo specialistės Jolantos Stasiūnienės). Renginį pradėjo jo vedantysis užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas. Po jo įžanginių žodžių – maloni staigmena. Slaugytojo padėjėja Vitalija Skardžiūtė, jubiliejinės Valstybės atkūrimo dienos proga, globos namams padovanojo savo rankomis drobėje išaustą Lietuvos himno tekstą. Šią prasmingą dovaną priėmė globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas. Direktorius padėkojo darbščiąjai audėjėlei, pasveikino  visus šventės dalyvius su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu, palinkėjo ir antrąjį šimtmetį puošti, mylėti ir stiprinti savo šalį. Po direktoriaus sveikinimų visi sugiedojome Lietuvos himną.

   Renginio vedantysis perskaitė Vasario 16-osios akto tekstą ir jį pasirašiusių signatarų pavardes, pabrėžė, kad Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. ir jos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. yra svarbiausi ir reikšmingiausi lietuvių tautos XX amžiuje nuveikti darbai, užtikrinę tiek jos, tiek lietuvių kalbos išlikimą.

   Prasidėjo šventės koncertinė  dalis. Jungtinis gyventojų ir darbuotojų choras „Riešutinis“, vadovaujamas užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dainavo dainas apie Tėvynę – „Daina Lietuvai“, „Gimtas kraštas“, „Žemėj Lietuvos“, „Kur bėga Šešupė“, „Brangiausios spalvos“ ir kt.

   Skaitovai – Juozas Jurelė, Ligita Puodžiūnaitė, Erika Ulanova, Aistė Kevelkštaitė, Violeta Šedienė skaitė Maironio, P. Vaičaičio, J. Aistčio, B. Brazdžionio eiles. Jiems pasirinkti eiles ir  pasiruošti padėjo užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas.

   Koncerto metu renginio vedantysis pristatė gyventojų piešinių – tema „Atkurtai Lietuvai 100“ – parodą. Piešimo maratoną organizavo ir gyventojus piešti skatino užimtumo specialistė Jolanta Stasiūnienė ir socialiniai darbuotojai.

   Šventės metu taip pat buvo pagerbti sportininkai – Lina Budreckaitė, Ženeta Mažnikova, Vilma Krasuckytė, Genutė Norkutė, Ramūnas Kurapka ir Vytas Kneziauskas – kurie vasario 14 d. dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtoje sporto šventėje „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ ir buvo apdovanoti medaliais ir diplomais su tautine simbolika. Šventę organizavo Linkuvos socialinės globos namai.

   Po šventės koncertinės dalies direktoriaus pavaduotoja Violeta Lumbienė padėkojo visiems gyventojams ir darbuotojams už jų indėlį, ruošiantis šventei, pabrėžė, kad valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas neapsiriboja tik šiuo renginiu, kad įvairūs renginiai šia proga vyks visus metus. Po to vyko smagi šventinė diskoteka.

   Mes mylim Lietuvą!

SPORTO ŠVENTĖ „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“

Vasario 14 d. mūsų globos namų gyventojai Lina Budreckaitė, Ženeta Mažnikova, Vilma Krasuckytė, Genutė Norkutė, Vytas Kneziauskas ir Ramūnas Kurapka dalyvavo sporto šventėje Guostagalio kultūros namuose, šventę organizavo Linkuvos socialinės globos namai. Renginyje dalyvavo komandos iš įvairių Lietuvos globos namų bei svečiai iš Latvijos ir Lenkijos. Visos komandos varžėsi net aštuoniose  rungtyse. Šventė buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, tad jos organizatoriai nusprendė vietų neskirstyti, o visus šventės dalyvius apdovanoti vienodais – su tautine simbolika – diplomais ir medaliais. Po apdovanojimų – vaišės ir diskoteka. Pavargę, bet laimingi sportininkai grįžo namo. Dėkojame šventės šeimininkams už puikų renginį.