Metinė veiklos atasklaita

Jotainių socialinės globos namų reguliavimo apskaitos  sistemos laisvos formos aprašas

Nepriklausomo auditoriaus  išvados

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo metine ataskaita 2017 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2017 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita 2017 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2016 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita už 2016 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2015 m.

Požeminio  geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita už 2015 m.