Vandens kokybė

Geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai įvertinami atliekant laboratorinius tyrimus kas ketvirtį.

Laboratorinius tyrimus atlieka:

1.UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandens tyrimų laboratorija.

2. UAB „Vandens tyrimai“ Vilniaus vandens tyrimų laboratorija.

Padidintas bendras geležies rodiklis yra stabilus. Numatyta, gavus finansavimą, įrengti vandens minkštinimo – nugeliažinimo filtrus.

Geriamojo vandens mėginių tyrimo protokolas 2016 m. IV ketv.

Geriamojo vandens mėginių tyrimo protokolas 2016 m. III ketv.

Geriamojo vandens mėginių tyrimo protokolas 2016 m. II ketv.

Geriamojo vandens mėginių tyrimo protokolas 2016 m. I ketv.