Finansinių ataskaitų rinkiniai

2010 m. finansinių ataskaitų metinis rinkinys

2011 m. finansinių ataskaitų metinis rinkinys

2012 m. finansinių ataskaitų metinis rinkinys

2013 m. finansinės ataskaitos IV ketv. aiškinamasis raštas

2013 m. finansinės ataskaitos IV ketv.

2013 m. finansinės ataskaitos III ketv.

2013 m. finansinės ataskaitos II ketv.

2013 m. finansinės ataskaitos I ketv.

2014 m. finansinės ataskaitos IV ketv. aiškinamasis raštas

2014 m. finansinės ataskaitos IV ketv.

2014 m. finansinės ataskaitos III ketv.

2014 m. finansinės ataskaitos II ketv.

2014 m. finansinės ataskaitos I ketv.

2015 m. finansinės ataskaitos IV ketv. aiškinamasis raštas

2015 m. finansinės ataskaitos IV ketv.

2015 m. finansinės ataskaitos III ketv.

2015 m. finansinės ataskaitos II ketv.

2015 m. finansinės ataskaitos I ketv.

2016 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 m. aiškinamasis  raštas

2016 m. finansinių ataskaitų metinis rinkinys

2016 m. finansinės  ataskaitos III ketv.

2016 m. finansinės  ataskaitos II ketv.

2016 m. finansinės  ataskaitos I ketv.

2017 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2017  m. finansinės ataskaitos I ketv.

2017 m. finansinės ataskaitos II ketv.