Planavimo dokumentai

VEIKLOS PLANAI

Jotainių socialinės globos namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, parengtu remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879).

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2018 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2017 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2016 m.

 

ĮSTAIGOS VADOVO NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS

Įstaigos vadovo nustatytos metinės uzduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2018 m.

Įstaigos vadovo nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai 2017 m.

 

 Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2018-06-12

 

 

Parašykite komentarą