Mėnuo: sausio 2015

MINĖJIMAS ,,LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI ATMINTI“

2015-01-13

2015-sausio 13-ąją Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai pradėjo dalyvaudami akcijose ,,Neužmirštuolė“ ir ,,Atmintis gyva, nes liudija“: jie segėsi prie krūtinės neužmirštuolės žiedą, uždegė žvakutės Sausio 13-osios aukoms atminti.

Po pietų visi rinkosi į popietę – minėjimą „Laisvės gynėjų dienai atminti“. Renginio metu sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji laisvės gynėjai, trumpai apžvelgtos jų biografijos, parodyti dokumentiniai kadrai apie įvykius Sausio 13-osios naktį.

Soc. darbuotoja Sonata Eitvidienė

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

2015-01-07

Informuojame, kad Jotainių socialinės globos namai atitinka socialinės globos normas.

2013-09-23 Jotainių socialinės globos namams išduota licencija veiklai, kurią įstaiga gavo tarpe 25 pirmųjų socialinės globos įstaigų.

Jotainių socialinės globos namai nuolat vertina savo veiklą ir socialinės globos atitiktį socialinės globos normoms. Apie pasikeitusią situaciją nedelsiant bus informuojama.

 

TRYS KARALIAI

2015-01-07

Sausio 6 dieną Jotainių socialinės globos namuose lankėsi Trys Karaliai su palyda. Lankydami globos namų gyventojus ir darbuotojus skelbė šventinio laikotarpio baigtį, linkėjo sveikatos, laimės, sėkmingų darbų, pasiektų tikslų.

 

MUS LANKO KALĖDŲ SENELIS

2015-01-02

Gruodžio 29d. Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai gausiai rinkosi į salę susitikti su Kalėdų Seneliu. Šventė prasidėjo nuotaikingu spektakliu, kuris pasakojo, kaip Kalėdų Senelis gyvena tolimojoje Laplandijoje, kaip su savo šaunia nykštukų, elniuko, meškutės, kiškučių, burtininko, meistrelio ir paštininko kompanija ruošia mums dovanėles, atsako į laiškus, vyksta pas mus į svečius.

Po spektaklio globos namų Direktorius su pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui pasveikino visus su praėjusiomis šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujais Metais, padėkojo darbščiausiems gyventojams už jų pagalbą įvairiuose darbuose ir įteikė jiems po dovaną.

Po gražių kalbų atsirišo Kalėdų Senelio dovanų maišas, kuriame buvo ne tik jo dovanos, bet ir draugų iš Švedijos, ir Respublikinės Panevėžio ligoninės dovanėlės. Visi gyventojai džiaugėsi gausiomis kalėdinėmis dovanėlėmis. Vėliau vyko diskoteka.

Socialinė darbuotoja Judita Kriaučiūnienė