Mėnuo: liepos 2015

INFORMACIJA APIE ATITIKIMĄ SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS

2015-07-02

 

Informuojame, kad Jotainių socialinės globos namai atitinka socialinės globos normas.

2013-09-23 Jotainių socialinės globos namams išduota licencija veiklai, kurią įstaiga gavo tarpe 25 pirmųjų socialinės globos įstaigų. Licencijos išduodamos įvertinus pagrindinius kriterijus, susijusius su socialinės globos namų personalo skaičiumi ir struktūra, gyvenamųjų kambarių plotu, tenkančiu vienam gyventojui, higienos patalpų skaičiumi, saugumo užtikrinimu, personalo išsilavinimu ir kvalifikacija.

Jotainių socialinės globos namų licencija veiklai niekada nebuvo atimta ar apribota.

 

 

SVEIKINKIME JONUS IR JANINAS

2015-06-23

Joninės – birželio 24 d. bei naktį iš birželio 23 d. į 24 d. švenčiama šventė. Minima ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Šios šventės ištakos – pagoniška Rasų šventė, dėl krikščionybės įtakos vėliau sutapatinta su Jono Krikštytojo gimimo diena.

Joninių metu sveikinami Jonai ir Janinos, tačiau taip pat išlikę ir senieji Rasų papročiai: vainikų pynimas, paparčio žiedo paieškos, šokinėjimas per laužą ir t.t.

Jotainių socialinės globos namuose taip pat iškilmingai šventėme Jonines, sveikinome Janinas ir Jonus, žaidėme Joninių žaidimus, kūrenome Joninių laužą.