Mėnuo: sausio 2016

SVEČIUOSE KOLEKTYVAS “KANAPĖLĖ” IR “PAJAUTA”

2016-01-28

Š.m. sausio 28 dieną Jotainių socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus aplankė Panevėžio miesto aklųjų centro šokių kolektyvas “Kanapėlė” – vadovė Dainora Venclovienė ir etnografinis ansamblis “Pajauta”, vadovė – Panevėžio aklųjų centro kultūrinio darbo organizatorė Rima Žostautienė.

Abiejų kolektyvų devizas – šok, trypk ir dainuok, meno aistrai atsiduok, kol šoki ir dainuoji – tol esi jaunas.

Dėkojame šiems kolektyvams už gražias dainas, linksmus šokius ir gerą nuotaiką. Labai Jūsų lauksime atvykstant kitą kartą.

SAUSIO 13 – TOSIOS DIENOS MINĖJIMAS

2015-01-13

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

Šiandien Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai kartu su visa Lietuva mini Laisvės gynėjų dienos 25-ąsias metines.

Visi drauge giedojome Lietuvos Respublikos himną, žiūrėjome dokumentinį filmą apie sausio 13-tosios įvykius. Pagerbdami 1991 metų sovietų agresijos aukas visi įsisegėme Neužmirštuolės žiedą, taip pat sniege sukūrėme Neužmirštuolių žiedų pievą. Šis gėlės žiedas tarsi simbolis, kuriuo parodome pagarbą kovotojams už laisvę.

 

TRYS KARALIAI

2015-01-06

Pasak istorijos Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų Kasparas, Merkelis ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia Kalėdinis laikotarpis. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.

Jotainių socialinės globos namus taip pat aplankė trys karaliai, lydimi piemenukų linkėjo globos namų gyventojams ir darbuotojams laimingų, turtingų metų. 

 

INFORMACIJA APIE ATITIKIMĄ SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS

2016-01-04

Informuojame, kad Jotainių socialinės globos namai atitinka socialinės globos normas.

2013-09-23 Jotainių socialinės globos namams išduota licencija veiklai, kurią įstaiga gavo tarpe 25 pirmųjų socialinės globos įstaigų. Licencijos išduodamos įvertinus pagrindinius kriterijus, susijusius su socialinės globos namų personalo skaičiumi ir struktūra, gyvenamųjų kambarių plotu, tenkančiu vienam gyventojui, higienos patalpų skaičiumi, saugumo užtikrinimu, personalo išsilavinimu ir kvalifikacija.

Jotainių socialinės globos namų licencija veiklai niekada nebuvo atimta ar apribota.