Mėnuo: sausio 2017

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

2017-01-13

Sausio 13-oji – ašara širdy
Keturiolika gyvybių – jie neužmiršti
Sausio 13-oji – ir daina rami
Apie Laisvę, Viltį
Ateities kely!

Sausio 13 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Renginio metu prisiminėme tų dienų įvykius. Žuvusiuosius pagerbėme tylos minute. Mūsų globos namų kapela “Jotaina” dainavo lietuvių liaudies  dainas. Violeta Šedienė ir Diana Šaluchaitė skaitė šiai dienai skirtas eiles. Minėjimą užbaigėme sugiedodami Lietuvos himną.