Mėnuo: gruodžio 2017

KALĖDINĖ – NAUJAMETINĖ ŠVENTĖ

Išmokim atleisti, išmokim pamilti,

Ant angelo sparno į dangų pakilti.

Uždekime širdyse Kalėdų žvakelę,

Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę!

Gruodžio 27 d. mūsų globos namuose lankėsi Kalėdų senelis. Rogės neslydo, todėl Kalėdų senelis truputį vėlavo. Kad nepabostų visiems jo laukti, teatro grupė “Kaukė” parodė spektaklį “Kalėdų senelio belaukiant”. Baigiantis spektakliui atvyko ir Kalėdų senelis. Kad dovanos sušiltų, Kalėdų senelis paprašė žodį tarti mūsų globos namų direktorių. Direktorius pasveikino gyventojus ir darbuotojus su šventėmis, trumpai apžvelgė praėjusių metų įvykius ir pasidalino ateinančių metų planais. Nuo šiltų direktoriaus žodžių atsirišo dovanų maišai, tad prasidėjo dovanų lietus. Pirmiausia buvo apdovanoti darbštuoliai, kurie padeda dirbti įvairius darbus. Dovanas įteikė direktorius su pavaduotoja. Paskui darbo ėmėsi pats Kalėdų senelis su nykštukais ir snieguolėmis, visi gyventojai gavo po dovanėlę. Kalėdų seneliui suruošti dovanas padėjo ir mūsų bičiuliai iš Švedijos. Nuoširdus jiems ačiū! Po dovanų lietaus – bendra nuotrauka ir Kalėdų senelio diskoteka.

Laimingų Naujųjų Metų!

SVEČIUOSE RAMYGALOS KLEBONAS

Gruodžio 18 d. Jotainių socialinės globos namų gyventojus aplankė Ramygalos klebonas Alfredas Puško. Globos namų gyventojai aktyviai dalyvavo Šv. mišiose, priėjo išpažinties. Gerbiamas klebonas palaimino globos namus ir gyventojus. Linkėdamas ramių Kūčių ir džiaugsmingų Šv. Kalėdų įteikė kalėdaičius.

Gražių Jums švenčių.

 

JUBILIATŲ ŠVENTĖ

  Gruodžio 12 d. vyko gyventojų, kurie šiais metais šventė savo jubiliejinius gimtadienius, pagerbimo šventė. Šiais metais buvo net 38 jubiliatai. Vyriausiai jubiliatei – Bronei Valickienei  sukako 95 metai. Šventės metu skambėjo jubiliatams skirtos eilės ir smagios dainos, kurias dainavo mūsų globos namų kapela “Jotaina”. Jubiliatus sveikino ir įteikė dovanų direktorius su pavaduotoja. Koncertinę šventės dalį užbaigėme sugiedodami “Ilgiausių metų”. Po to jubiliatai bendravo prie vaišių stalo, klausėsi muzikos, šoko.

  Mieli jubiliatai, linkime Jums sėkmės ir stiprios sveikatos!

PERIODINIAI MOKYMAI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJAMS

Jotainių socialinės globos namuose nuo gruodžio 4 d. bus  pradėti vykdyti periodiniai mokymai socialinių darbuotojų  padėjėjams „Psichologinio atsparumo ugdymas”.
Mokymus veda Jotainių socialinės globos namų socialinė darbuotoja Laima Švarcienė.