Mėnuo: sausio 2018

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Lyg nebūta šaudymų ir kraujo.

Gal sapnuoju aš barikadas?

Baltomis drobulėmis aprišo,

Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas.

Ranką rankon. Susilieja pulsai,

Susitinka žvilgsniai. Aš ir tu!

Kas nuo kulkų, kas po tankais krito-

Mes ir jie – su Lietuva kartu.

Sausio 12 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Renginį pradėjome tylos minute  pagerbdami Sausio 13-osios aukas. Atminimo dienos vedėjas – užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas,  perskaitė tų įvykių liudininkų prisiminimus. Skaitovės Aistė, Ligita, Violeta ir Erika skaitė šiai progai skirtas įvairių autorių eiles. Jungtinis gyventojų ir darbuotojų choras dainavo  dainas apie Tėvynę. Minėjimą užbaigėme sugiedodami Lietuvos himną.

TRYS KARALIAI

Sausio 5 d. mūsų globos namus aplankė Trys Karaliai. Jie palinkėjo  gyventojams ir darbuotojams laimingų Naujųjų metų, sveikatos ir stiprybės, visus apdovanojo saldainiais ir smilkalais. Aplankę visus skyrius Karaliai atsisveikino, o prisiminimui ant durų liko trys magiškos raidės K+M+B