Mėnuo: vasario 2018

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIO SUKAKTIES ŠVENTĖ

Yra šalis kur upės teka,

Linksmai tarp girių ūžiančių

Ir meiliai tarpusavy šneka

Tarp giesmininkų vieversių.

Ten prakaitas aplieja žmones

Prie vasaros darbų sunkių

Ir prastas aprėdas marškonis

Apdengia sąnarius visų.

Ten tave meiliai pavaišina,

Kai tik užeisi į svečius.

Ten tave myli, valgydina,

Kiek tiktai leidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos

Ten žydi vis kone  puikiau.

Šalis ta – LIETUVA – vadinas!

   Vasario 15 d. šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Šventės pradžia 14 val., tad iškart po pietų į salę pradėjo rinktis – šventiškai apsirengę, pasipuošę tautine simbolika, su vėliavėlėmis rankose-gyventojai ir darbuotojai (vėliavėles ir kaspinėlius savo rankomis gamino gyventojai, padedami užimtumo specialistės Jolantos Stasiūnienės). Renginį pradėjo jo vedantysis užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas. Po jo įžanginių žodžių – maloni staigmena. Slaugytojo padėjėja Vitalija Skardžiūtė, jubiliejinės Valstybės atkūrimo dienos proga, globos namams padovanojo savo rankomis drobėje išaustą Lietuvos himno tekstą. Šią prasmingą dovaną priėmė globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas. Direktorius padėkojo darbščiąjai audėjėlei, pasveikino  visus šventės dalyvius su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu, palinkėjo ir antrąjį šimtmetį puošti, mylėti ir stiprinti savo šalį. Po direktoriaus sveikinimų visi sugiedojome Lietuvos himną.

   Renginio vedantysis perskaitė Vasario 16-osios akto tekstą ir jį pasirašiusių signatarų pavardes, pabrėžė, kad Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. ir jos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. yra svarbiausi ir reikšmingiausi lietuvių tautos XX amžiuje nuveikti darbai, užtikrinę tiek jos, tiek lietuvių kalbos išlikimą.

   Prasidėjo šventės koncertinė  dalis. Jungtinis gyventojų ir darbuotojų choras “Riešutinis”, vadovaujamas užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dainavo dainas apie Tėvynę – “Daina Lietuvai”, “Gimtas kraštas”, “Žemėj Lietuvos”, “Kur bėga Šešupė”, “Brangiausios spalvos” ir kt.

   Skaitovai – Juozas Jurelė, Ligita Puodžiūnaitė, Erika Ulanova, Aistė Kevelkštaitė, Violeta Šedienė skaitė Maironio, P. Vaičaičio, J. Aistčio, B. Brazdžionio eiles. Jiems pasirinkti eiles ir  pasiruošti padėjo užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas.

   Koncerto metu renginio vedantysis pristatė gyventojų piešinių – tema “Atkurtai Lietuvai 100” – parodą. Piešimo maratoną organizavo ir gyventojus piešti skatino užimtumo specialistė Jolanta Stasiūnienė ir socialiniai darbuotojai.

   Šventės metu taip pat buvo pagerbti sportininkai – Lina Budreckaitė, Ženeta Mažnikova, Vilma Krasuckytė, Genutė Norkutė, Ramūnas Kurapka ir Vytas Kneziauskas – kurie vasario 14 d. dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtoje sporto šventėje “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” ir buvo apdovanoti medaliais ir diplomais su tautine simbolika. Šventę organizavo Linkuvos socialinės globos namai.

   Po šventės koncertinės dalies direktoriaus pavaduotoja Violeta Lumbienė padėkojo visiems gyventojams ir darbuotojams už jų indėlį, ruošiantis šventei, pabrėžė, kad valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas neapsiriboja tik šiuo renginiu, kad įvairūs renginiai šia proga vyks visus metus. Po to vyko smagi šventinė diskoteka.

   Mes mylim Lietuvą!

SPORTO ŠVENTĖ “DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS”

Vasario 14 d. mūsų globos namų gyventojai Lina Budreckaitė, Ženeta Mažnikova, Vilma Krasuckytė, Genutė Norkutė, Vytas Kneziauskas ir Ramūnas Kurapka dalyvavo sporto šventėje Guostagalio kultūros namuose, šventę organizavo Linkuvos socialinės globos namai. Renginyje dalyvavo komandos iš įvairių Lietuvos globos namų bei svečiai iš Latvijos ir Lenkijos. Visos komandos varžėsi net aštuoniose  rungtyse. Šventė buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, tad jos organizatoriai nusprendė vietų neskirstyti, o visus šventės dalyvius apdovanoti vienodais – su tautine simbolika – diplomais ir medaliais. Po apdovanojimų – vaišės ir diskoteka. Pavargę, bet laimingi sportininkai grįžo namo. Dėkojame šventės šeimininkams už puikų renginį.

 

 

ŠV. VALENTINO DIENA

Vasario 14 d. vyko Šv. Valentino diskoteka. Prieš pradedant šokti ir žaisti  buvo atidaryta meilės pašto skrynelė. Gyventojai meilės laiškelius su širdelėmis  ir linkėjimais į skrynelę metė jau nuo sausio vidurio, tad laiškeliai jau “lipo kraštus”. Išdalinus meilės paštą, prasidėjo šokiai ir žaidimai – rateliai, šokis su širdimi, šokis su švarkais. Pavargus šokti, norintieji galėjo dalyvauti gražiausių lūpyčių konkurse. Tiek laimėtojai, tiek pralaimėjusieji buvo apdovanoti Šv. Valentino dienos saldumynais.

Mylėkime ir būkime mylimi!

ŠVENTĖME UŽGAVĖNES

Vasario 13 d. varėme žiemą iš kiemo. Lašininis ir Kanapinis, ragana, velnias, giltinė, daktaras, čigonė ir kiti persirengėliai aplankė visus gyventojus ir darbuotojus, skelbdami, kad jau laikas vyti žiemą iš kiemo, kad siela trokšta šilumos ir žalumos. Lašininis visus pavaišino blynais, o kiti persirengėliai sudainavo dainą “šalta žiema šalin eina, kad pavasaris ateina”. Paskui veiksmas persikėlė prie laužo. Čia šokome užgavėnių šokius, vyko sporto varžybos, ugnyje sudeginome visų žiemos bėdų kaltininkę Morę.

Žiema, žiema – bėk iš kiemo!