Mėnuo: kovo 2018

EDUKACINĖ VEIKLA – KIAUŠINIŲ MARGINIMAS

Artėjant Šv. Velykų šventei, globos namų gyventojai kartu su darbuotojais kovo 29 d. dalyvavo soc. darbuotojos padėjėjos Danutės Krasauskienės organizuojamoje edukacinėje kiaušinių marginimo programoje. Edukacijos dalyviai išmoko kiaušinių marginimo technikos naudojant popieriaus servetėles ir dažus. Taip pat sužinojo daug įdomių dalykų apie Šv. Velykų tradicijas, margučių spalvų, raštų reikšmes. Su džiaugsmu visi lauks Šv. Velykų ir ridinės pačių margintus kiaušinius.

 

SVEČIUOSE KLEBONAS ALFREDAS PUŠKO

Artėjančių Šv. Velykų proga Jotainių socialinės globos namuose lankėsi Ramygalos klebonas Alfredas Puško. Gerbiamas klebonas aukojo mišias, bendravo su gyventojais, visiems linkėjo džiaugsmingai sutikti Šv. Velykas.

EDUKACINĖ VEIKLA – OLIZIUKO KŪRIMAS

Atėjus pavasariui smagu stebėti už lango bundančią gamtą, sprogstančius medžių lapus bei čiulbančius paukščius. Aplinkui darosi viskas žalia ir gyva. Augimo procesą galima stebėti ne tik lauke, bet ir savo namuose, ant jaukios palangės. Kovo 21 d. globos namų gyventojai kartu su darbuotojais rinkosi užimtumo centre, kur vyko edukacinė veikla – Oliziuko kūrimas, kurį vedė užimtumo specialistė Jolanta Stasiūnienė. Visi susirinkusieji susipažino su Oliziuko gaminimo eiga ir galėjo susikurti sau “augintinį” ar puikią dekoraciją Šv. Velykų stalui. Pats įdomumas vyksta tada, kai želdinukas pradeda augti ir ryškėti. Žaliuosius gyvus plaukus galima įvairiai formuoti, tada Oliziuko augintojas pajunta, kad rūpestis ir atidumas  duoda rezultatų. Edukacinė veikla davė daug rezultatų – pagaminta daug Oliziukų, kurių šukuosenos dar ilgai džiugins akis. Mėgstamas užsiėmimas kartu su bendraminčiais – puiki socializacijos priemonė, kurdami žmonės bendrauja, dalijasi įspūdžiais, potyriais, vieni kitiems pataria kūrybos procese.

INKILŲ KĖLIMO ŠVENTĖ

Kovo 15 d. kėlėme inkilus – tai tradicinė, visų gyventojų labai laukiama, mūsų globos namų šventė. Prieš keliant inkilus, šventės vedantysis užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas surengė viktoriną – kokius paukščius pažįstame. Daugiausiai kartų gyventojai paminėjo varnėną, gandrą ir kuosą. Taip pat nepamiršo  gegutė, pempės, lakštingalos ir kitų. Po viktorinos, nešini inkilais visi ėjome į parką jų kelti. Skambant dainoms į medžius įkėlėme vienuolika inkilų.

Lauksime parskrendančių paukščių ir jų giesmių.

 

IŠVYKA Į ZARASUS

Kovo 14 d. mūsų globos namų kapela “Jotaina”, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dalyvavo liaudiškos muzikos šventėje “Grokim ir dainuokim”, skirtoje Kovo 11-ąjai -Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventė vyko Zarasų kultūros centre, o ją organizavo Zarasų socialinės globos namai. Renginyje dalyvavo dešimt muzikinių kolektyvų iš įvairių Lietuvos socialinės globos namų. Kiekvienas kolektyvas atliko po tris kūrinius. Po visų pasirodymų, kol vertinimo komisija svarstė, kam kokią nominaciją skirti, visus linksmino kapela “Čir vir vyrai”, vadovaujama Gintaro Andrijausko. Po apdovanojimų ir šventės uždarymo dainininkai, besidalindami šventės įspūdžiais, grįžo namo.

 

KOVO 11-OSIOS DIENOS MINĖJIMAS

Žmogus be Tėvynės ir jos laisvės – tai smiltelė, pasmerkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei (Euripidas).

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji yra svarbiausios datos XX-ojo amžiaus Lietuvos istorijoje.

Kovo 9 d. minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio vedantysis, užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas, pasveikino visus šventės dalyvius su šia svarbia diena, perskaitė 1990 m. kovo 11 d. priimto Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo Seimo akto, skelbiančio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, tekstą, pristatė šios šventės svečius – Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio Alfonso Smetonos rinktinės mišrų chorą “Aukštaitis”, vadovaujamą Zitos Jareckienės. Choras kartu su visais renginio dalyviais sugiedojo Lietuvos himną, o paskui dainavo dainas apie Lietuvą, Lietuvos karius ir partizanus. Savo kūrybos eiles skaitė choro dalyvis Arvydas Matekonis. Savo koncertą choristai užbaigė daina “Brangiausios spalvos”. Po koncero padėkos žodį choristams tarė globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas ir pavaduotoja Violeta Lumbienė. Taip pat jie svečiams įteikė padėkos raštą ir apdovanojo suvenyru “Paukštė”.

Ačiū svečiams už skambias dainas ir sukurtą šventinę nuotaiką!

KAZIUKO MUGĖ

Kovo 2 d. mūsų globos namuose vyko Kaziuko mugė. Tai labai laukiama šventė. Dailiųjų amatų būrelio nariai jau prieš kelis mėnesius iki šventės pradeda jai ruoštis – gamina įvairius rankdarbius. Įvairių skyrių gyventojai, padedami socialinių darbuotojų, lenktyniauja kas gražiau ir įvairiau papuoš mugės stalus. Kapela “Jotaina” mugės dalyvius linksmino smagiomis dainomis.  Aplodismentais ir dovanėlėmis buvo apdovanoti varduvininkai – Kazimiera ir Kazimieras. Visi norintieji mugės dalyviai rungėsi bulvių skutimo ir vinies į kelmą kalimo rungtyse arba savo laimę galėjo išbandyti sukdami “Laimės ratą”. Nuskambėjo dainos, ištuštėjo stalai ir prizų kraitelės. Laikas pasisukti šokio sukuryje…

 

 

IŠVYKA Į UTENĄ

Kovo 1 d. mūsų globos namų kapela “Jotaina”, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, ir dailiųjų amatų būrelio nariai (vadovė Jolanta Stasiūnienė) vyko į Kaziuko mugę Utenos socialinės globos namuose. Kapela atliko muzikinę programą, o rankdarbių autoriai prekiavo savo ir kitų būrelio narių dirbiniais. Smagioje ir draugiškoje aplinkoje laikas bėga greitai, tad po koncerto, šokių ir apdovanojimų jau buvo laikas atsisveikinti su šeimininkais ir kitais šventės dalyviais. Besigėrėdami pavasario žadinama gamta, grįžome namo.