Diena: sausio 11, 2019

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

Jaunom gyvybėm žuvusių prisiekiam – 

Net paskutinį priešui akmenį sudaužius,

Mes būsime krauju pakrikštyti –

Drauge visi!

Ir mes budėsime – dabar, rytoj, per amžius.

Sausio 11 d. mūsų globos namuose vyko Sausio 13-osios dienos minėjimas. Renginio metu buvo prisiminti tos dienos įvykiai. Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius už mūsų visų laisvę. Eiles skaitė Erika, Violeta, Aistė, Diana, Ligita, Virginija ir Juozas. Kapela “Jotaina”, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dainavo dainas, kurios skambėjo beveik prieš 30 metų, žmonėms budint prie parlamento ir kitų valstybinių įstaigų. Minėjimą užbaigėme sugiedodami Lietuvos himną.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas