Diena: kovo 12, 2019

ŠVENTĖME KOVO 11 – ĄJĄ

Iškelkime laisvės Vėliavą į saulę,

Ir būkime stipri šeima.

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!

Didžiuokimes Tėvyne Lietuva! 

2019.03.12 d. šventėme Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Į svečius atvyko Panevėžio šaulių rinktinės mišrus choras ,,Aukštaitis“, vadovaujamas Zinos Jareckienės. Choro dalyviai – dideli entuziastai, mylintys savo kraštą. Tarp jų nemažai politinių kalinių ir tremtinių. Choro repertuarą sudaro patriotinės, karių dainos, dainos apie partizanus, lietuvių liaudies dainos, klasikų kūriniai, įvairios giesmės.Tad mūsų globos namų gyventojus ir darbuotojus choristai pradžiugino puokšte skambių dainų. Šventės vedėjas   priminė Kovo 11 –osios akto priėmimo aplinkybes, jo reikšmę mūsų šaliai.

Globos namų Direktorius Kęstutis Mikalauskas pasveikino visus šventės dalyvius su svarbia mūsų tautai švente, padėkojo choristams už skambias dainas ir eilėraščius, ir įteikė choro vadovei simbolinę keramikinę paukštę.

Ačiū svečiams už muzikinę dovaną, už sukurtą šventinę nuotaiką! Linkime jiems kūrybinės ir koncertinės sėkmės!

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas