Mėnuo: sausio 2023

MINĖJIMAS ,,LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI ATMINTI“

Sausio 13-ąją Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai rinkosi į popietes – minėjimus „Laisvės gynėjų dienai atminti“. Renginių metu sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji laisvės gynėjai, trumpai apžvelgtos jų biografijos, parodyti dokumentiniai kadrai apie įvykius Sausio 13-osios naktį.

LANKĖSI KALĖDŲ SENELIS

Gruodžio 29 d. mūsų globos namuose lankėsi Kalėdų senelis. Jis visuose skyriuose buvo džiugiai sutiktas, nes atkeliavo ne tuščiomis rankomis, o su pilnais maišais dovanų. Maišai dar buvo sušalę, tad pirmiausia Senelis perdavė šventinius savo Ledo karalystės gyventojų sveikinimus, visiems palinkėjo  sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Gyventojai deklamavo eilėraščius, minė mįsles, padėjo Kalėdų seneliui palaikyti lazdą. Pirmiausia  atšilo maišai su dovanomis darbštuoliams, kurie ištisus metus padeda tvarkyti aplinką ,aktyviai dalyvauja meninėje veikloje ir pan. Darbštuoliams dovanas įteikti Kalėdų seneliui  padėjo direktoriaus pavaduotoja soc. med .darbui Violeta Lumbienė. Paskui atšilo ir kiti maišai, tad visi gyventojai buvo apdovanoti ir pradžiuginti.
Šiais metais Kalėdų seneliui papildyti dovanų maišus padėjo mūsų globos namų seni bičiuliai iš Švedijos ir Jotainių žemės ūkio bendrovė. Nuoširdus jiems AČIŪ.
Laimingų Naujųjų Metų!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠVENTĖME KŪČIAS

Gruodžio 24d. gyventojai rinkosi į valgyklą su pakylėta nuotaika – Kūčios ir Šv. Kalėdos labai laukiamos šventės .Nuo kitų jos skiriasi savo rimtimi ir  dvasiniu susitelkimu.
Sielovados užsiėmimų vadovė – socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė gyventojams perdavė globos namų vadovų ir Ramygalos klebono A .Puško šventinius linkėjimus. Dar kartą priminė, kuo  ši šventė svarbi krikščionims. Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas perskaitė Lietuvos vyskupų  Kalėdinį laišką tikintiesiems, kuris pabrėžė, kaip svarbu savitarpio užuojauta, gailestingumas, supratimas ir vieningumas.
Po to visi laužė ir dalinosi kalėdaičiais ,vaišinosi šventiniais valgiais.12-os valgių ant stalo gal ir nebuvo, tačiau žuvies, kisieliaus ir kūčiukų užteko visiems.
                                                                                                  
                                                                                                                                                                               Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė
Pakeisti teksto dydį