Diena: kovo 14, 2023

ŠVENTĖME KOVO 11-ĄJĄ

1990-ųjų  metų Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atstatymo Aktas yra svarbus Lietuvos valstybingumui ir vertybėms puoselėti Lietuvoje, kuri yra arti skirtingų kaimyninių valstybių. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną yra ypatingai svarbu gaivinti nepriklausomybės tradiciją, nes ši šventė taip pat yra labai tvirti žingsniai Lietuvos valstybės raidos tęstinumui, šiuolaikinės Lietuvos valstybės klestėjimui ir tarptautinei raidai.
Kovo 10-ają Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šventėme ir mūsų globos namuose. Renginį pradėjome sugiedodami Lietuvos himną. Paskui skambėjo patriotinės dainos , kurias padainavo ansamblis ,,Riešutinis” (Vadovas – užimtumo specialistas  Stasys Snabaitis).Programą paįvairino viktorina ,,Ar pažįsti savo ir kaimyninius kraštus?” Po šventės koncertinės dalies vyko diskoteka ,,Laisvės sūkuryje”.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

Pakeisti teksto dydį