DĖMESIO

Vadovaujantis 2020 m. liepos 31 d. Nr. V -1741 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo, Panevėžio m. savivaldybė paskelbta didelės rizikos savivaldybe. Todėl, siekiant apsaugoti Jotainių socialinės globos namų gyventojus nuo COVID – 19 ligos, globos namų gyventojų lankymas draudžiamas, leidžiamas tik ypatingais atvejais (prieš tai suderinus su administracija tel. 861696638).