Author: jsgn

MINĖJIMAS ,,LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI ATMINTI“

Sausio 13-ąją Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai rinkosi į popietes – minėjimus „Laisvės gynėjų dienai atminti“. Renginių metu sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji laisvės gynėjai, trumpai apžvelgtos jų biografijos, parodyti dokumentiniai kadrai apie įvykius Sausio 13-osios naktį.

LANKĖSI KALĖDŲ SENELIS

Gruodžio 29 d. mūsų globos namuose lankėsi Kalėdų senelis. Jis visuose skyriuose buvo džiugiai sutiktas, nes atkeliavo ne tuščiomis rankomis, o su pilnais maišais dovanų. Maišai dar buvo sušalę, tad pirmiausia Senelis perdavė šventinius savo Ledo karalystės gyventojų sveikinimus, visiems palinkėjo  sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Gyventojai deklamavo eilėraščius, minė mįsles, padėjo Kalėdų seneliui palaikyti lazdą. Pirmiausia  atšilo maišai su dovanomis darbštuoliams, kurie ištisus metus padeda tvarkyti aplinką ,aktyviai dalyvauja meninėje veikloje ir pan. Darbštuoliams dovanas įteikti Kalėdų seneliui  padėjo direktoriaus pavaduotoja soc. med .darbui Violeta Lumbienė. Paskui atšilo ir kiti maišai, tad visi gyventojai buvo apdovanoti ir pradžiuginti.
Šiais metais Kalėdų seneliui papildyti dovanų maišus padėjo mūsų globos namų seni bičiuliai iš Švedijos ir Jotainių žemės ūkio bendrovė. Nuoširdus jiems AČIŪ.
Laimingų Naujųjų Metų!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠVENTĖME KŪČIAS

Gruodžio 24d. gyventojai rinkosi į valgyklą su pakylėta nuotaika – Kūčios ir Šv. Kalėdos labai laukiamos šventės .Nuo kitų jos skiriasi savo rimtimi ir  dvasiniu susitelkimu.
Sielovados užsiėmimų vadovė – socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė gyventojams perdavė globos namų vadovų ir Ramygalos klebono A .Puško šventinius linkėjimus. Dar kartą priminė, kuo  ši šventė svarbi krikščionims. Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas perskaitė Lietuvos vyskupų  Kalėdinį laišką tikintiesiems, kuris pabrėžė, kaip svarbu savitarpio užuojauta, gailestingumas, supratimas ir vieningumas.
Po to visi laužė ir dalinosi kalėdaičiais ,vaišinosi šventiniais valgiais.12-os valgių ant stalo gal ir nebuvo, tačiau žuvies, kisieliaus ir kūčiukų užteko visiems.
                                                                                                  
                                                                                                                                                                               Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė

DALYVAVOME ŠVENTĖJE ,,STIPRUS , KAI TU ŠALIA”

Gruodžio 9d. Rokiškyje, po 3-jų metų pertraukos, vyko tradicinė Socialinės globos įstaigų  menų diena ,,Stiprus , kai tu šalia” ,skirta paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Šią šventę jau eilę metų organizuoja Skemų socialinės globos namai.
Šįmet renginyje dalyvavo net 11-os  socialinės globos įstaigų dainininkai, muzikantai ir šokėjai su partneriais, kuriais galėjo būti globos įstaigos darbuotojai, miesto ar miestelio, kaimo bendruomenės nariai ar profesionalūs atlikėjai.
Mūsų globos namų dainininkams Vandai ir Ramūnui (vadovas – užimtumo specialistas Stasys Snabaitis) scenoje partnere buvo ilgametė mūsų globos namų bičiulė, profesionali atlikėja Irena Ulvydaitė – Snabaitienė. 
Scenoje kolektyvas keitė kolektyvą, skambėjo įvairaus žanro dainos, šokio sūkuryje sukosi poros, tad keletas koncerto valandų prabėgo akimirksniu .Pasisėmę geros nuotaikos, pabendravę su seniai regėtais bičiuliais ,besidalindami šventės įspūdžiais, grįžome namo.
Dėkojame šventės organizatoriams ir mūsų pagalbininkei Irenai. 

JUBILIATŲ ŠVENTĖ

Gruodžio 6-ąją mūsų globos namuose vyko Jubiliatų šventė, kurios metu pagerbėme globos namų gyventojus, kurie 2022-siais šventė savo jubiliejinius gimtadienius. Jubiliatams sveikinimo žodį tarė ir ,kartu su pavaduotoja Violeta Lumbiene, įteikė dovanas  globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas .Ansamblis ,,Riešutinis’ , vadovaujamas užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, jubiliatams ir visiems šventės dalyviams skyrė puokštę skambių dainų. Šventės koncertinę dalį užbaigėme skambiu ,,Ilgiausių metų”. Paskui laukė vaišės ir diskoteka.
Laimingų, džiaugsmingų ir ilgiausių jums metų, gerbiami jubiliatai!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠAŠKIŲ VARŽYBOS

Lapkričio 17d.mūsų globos namuose vyko šaškių varžybos, kuriose dalyvavo  gausus būrys globos namų gyventojų. Tiek vyrai, tiek moterys rungėsi dviejuose pogrupiuose – A ir B lygio, pagal pajėgumą. Po ilgų ir įtemptų rungtynių išaiškėjo stipriausieji. 
Pirmąsias vietas užėmė:
Vyrų A  – pogrupyje -Vidmantas
Vyrų B – pogrupyje -Vytautas
Moterų A- pogrupyje -Lina
Moterų B- pogrupyje -Dalė
Tiek pirmųjų vietų prizininkai, tiek atsidūrę kuklesnėse pozicijose buvo apdovanoti diplomais ir saldžiosiomis dovanėlėmis.
Dėkojame visiems varžybų dalyviams, linkime neprarasti sportinės formos.
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS

Lapkričio 10 d. sulaukėme svečių iš Prancūzijos, atvyko  Sigrid Dumaz ir Alice Prada iš ,,AIMA” organizacijos. ,,AIMA” organizacija ir  Jotainių globos namai bendradarbiauja gaudami labdarą.

Viešnias atlydėjo Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas.                                                                                                                   Svečiai apžiūrėjo globos namus, stebėjo globos namų gyventojų ir darbuotojų choro “Riešutinis” pasirodymą, bendravo su globos namų gyventojais bei darbuotojais.                                                        

Labai dėkojame svečiams už vizitą, smagiai praleistą dieną ir gerą nuotaiką.

 

SU DAINA – Į SVEČIUS

Spalio 19 d. mūsų globos namų ansamblis ,”Riešutinis”, vadovaujamas užimtumo specialisto S .Snabaičio, svečiavosi   A. Banzos socialinių paslaugų namuose Panevėžyje. Malonioje aplinkoje, dalyvaujant gausiam būriui šių namų gyventojų ir darbuotojų, dainininkai padainavo puokštę skambių dainų apie rudenį, Gimtinę, jausmus. Renginio dalyviai negailėjo aplodismentų, jausmingai pritarė žinomoms dainoms. Koncerto pabaigoje visi uždainavome bendrą dainą ,,Burkuoja balandis palangėj”, kurią užvedė šeimininkai, vadovaujami užimtumo specialistės Gemos Jurgelevičienės. Dėkojame renginio organizatoriams už pakvietimą ir nuoširdų priėmimą.
Užimtumo specialistas B. Baltrūnas
                                                                                                                                                                                                                            

ŽVEJŲ VARŽYBOS

Nors žvejai dažnai mėgsta pameluoti ( ypač kalbėdami apie pagauto laimikio didumą), tačiau dabar – kaip tarė, taip padarė ir spalio 7 d. susirinko į žvejybos sezono uždarymo varžybas. Oras buvo , kaip užsakytas – be vėjo ir lietaus , tad žvejok ir norėk. Tvenkinį  apsupo gausios žvejų ir smalsuolių pajėgos, sėlino ir miaukė katinai. Na, o žuvys šį sykį  buvo atsargesnės ir išrankesnės – ilgai tyrinėjo ir baksnojo masalą, kol pasiryždavo griebti. Tačiau žvejo kantrybė nugali ir, atėjus metui skaičiuoti laimikį, pasirodė, kad jis ne toks jau ir mažas – Vytas sugavo 4kg. 100gr., Rimas ,Vytautas ir Petras po 2kg., o Lina -1kg.300gr. karosų. Kitų žvejų laimikiai buvo kuklesni, tačiau įspūdžių , gerų emocijų netrūko ir jiems.
O dabar, kaip sakoma, laikas susivynioti meškeres ir laukti kito žvejybos sezono.
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Spalio 6d. mūsų globos namuose vyko Rudenėlio šventė. Rudens gėrybių ,išaugintų mūsų sode ir darže, parodas surengė visų skyrių gyventojai, padedami darbuotojų,  užimtumo centro lankytojai ir sodininkų – daržininkų būrelis ,,Mes gamtai – gamta mums”, vadovaujamas socialinės darbuotojos Reginos Starkauskienės.
Po parodos pristatymo visus renginio dalyvius dainomis apie rudenį pradžiugino ansamblis ,Riešutinis’ (Vadovas- užimtumo specialistas Stasys Snabaitis).
Kaip sakoma, vien reginiu ir dainomis sotus nebūsi, tad darbščiosios šeimininkės suruošė tikrą puotą – visus pavaišino daržoviene ir gaivinančiu kompotu. Ačiū joms!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas
Pakeisti teksto dydį