Author: jsgn

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Nemaža Baltų jūra matė vėjų,

Bet upės čia nepakeitė srovės.

Kaip Lietuva prie Nemuno stovėjo, 

Taip tebestovi ir toliau stovės.

 Vasario 15-ąją šventėme Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Pagerbdami savo valstybę, visus tuos, kurie ją kūrė, dėl jos kovojo – sugiedojome Lietuvos himną. Vasario 16-oji  – tai paminklas, rodantis mūsų tautos praeitį ir ateitį, rezultatus, kurių buvo pasiekta su dideliu pasiaukojimu ir atsidavimu. Renginio vedėjas priminė dalyviams Vasario 16-osios akto sukūrimo aplinkybes, jo tekstą, autorius ir signatarus. Šventės metu skambėjo dainos apie Tėvynę, atliekamos jungtinio gyventojų ir darbuotojų choro “Riešutinis”. Choro vadovas – užimtumo specialistas Stasys Snabaitis. Skaitovų ratelio nariai – Violeta, Aistė, Erika, Diana, Ligita, Juozas ir Mindaugas – skaitė įvairių autorių eiles apie Tėvynę, jos grožį, meilę gimtajam kraštui. Taip pat vyko paroda Vasario 16-osios tema, kurią surengė gamtos, popieriaus darbų, žvejų mėgėjų, audinio darbų ir nėrimo  užsiėmimų lankytojai. Po koncertinės šventės dalies vyko diskoteka.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠV. VALENTINO DIENA

Dviejų širdžių ištikima draugystė

Jokių nepaiso kliūčių kelyje.

Juk meilė-dar ne meilė, jeigu ją

Sutriuškina klasta ir išdavystė

V. Šekspyras

Artėjant pavasariui, ateina visų laukiama šventė – šv. Valentino (meilės) diena. Meilė gyvuoja pasaulyje nuo pat žmonijos istorijos pradžios. Valentino diena irgi švenčiama jau ne vieną amžių. Vasario 14-oji – šventė ir mūsų globos namuose. Renginio metu jos dalyvių laukė įvairūs žaidimai, šokiai ir meilės spėjimai. Visi norintys galėjo dalyvauti “Gražiausių lūpyčių” konkurse. Šiais metais jį laimėjo Inga, kurios lūpytės buvo pripažintos gražiausiomis. Nedaug nuo jos atsiliko Vilma ir Genutė, kurios taip pat buvo apdovanotos saldžiais prizais. Mūsų globos namuose yra net 10 porų, kurias aplankė romantiški jausmai, tad joms buvo parodytas ypatingas dėmesys – jų nuotraukos buvo demonstruojamos ekrane, visos buvo apdovanotos meilės eilėmis ir prizais. Paskui poros sukosi Vienos valso sukūryje. Meilės dainos ir aistringi muzikiniai ritmai diskotekos metu išjudino net didžiausius rimtuolius.

Su artėjančiu pavasariu!

Mylėkim ir būkim mylimi!

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

PIRMOS PAGALBOS MOKYMAI

2019-02-06 d. globos namuose vyko pirmos pagalbos mokymai darbuotojams, kuriuos vedė gydytojas Tomas. Pirmoji medicinos pagalba – tai pirmas žingsnis siekiant padėti kitiems ir operatyviai bei tikslingai sureaguoti tokiais atvejais, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Tokie įgūdžiai reikalingi tuomet, kai tenka laukti profesionalios medikų pagalbos. Darbuotojai buvo mokomi įvertinti gyvybines funkcijas ir laiku suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam žmogui įvykus nelaimingam atsitikimui, ar praradus sąmonę.

 

Vyr. slaugytoja Janina Grigaliūnienė

 

 

 

RUOŠIAMĖS KAZIUKO MUGEI

Šią savaitę Jotainių globos namų gyventojai intensyviai pradėjo ruoštis Kaziuko mugei. Užimtumo centre vyko įvairių dekoracijų kūrimas iš druskos tešlos. Druskos tešlą kiekvienuose namuose galime pasigaminti – juk tereikia druskos, miltų ir vandens. Su šia greitai pagaminama tešla galima padaryti daug gražių dekoracijų, dovanėlių. Duskos tešlą galime nudažyti maistiniais dažais, iškeptus dirbinius galima nuspalvinti. Proceso metu skatinamas kūrybiškumas, bendravimas, išlaisvinama vaizduotė, lavinama smulkioji motorika. Lipdymo malonumas neišpasakytas. 

Užimtumo specialistės Vitalija Skardžiūtė ir Jolanta Stasiūnienė

SKELBIAMAS KARANTINAS

Vadovaujantis Jotainių socialinės globos namų direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. pasirašytu įsakymu Nr. V1-5 „Dėl karantino paskelbimo“, Jotainių socialinės globos namuose nuo 2019 m. sausio 23 d. yra skelbiamas karantinas.

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

Jaunom gyvybėm žuvusių prisiekiam – 

Net paskutinį priešui akmenį sudaužius,

Mes būsime krauju pakrikštyti –

Drauge visi!

Ir mes budėsime – dabar, rytoj, per amžius.

Sausio 11 d. mūsų globos namuose vyko Sausio 13-osios dienos minėjimas. Renginio metu buvo prisiminti tos dienos įvykiai. Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius už mūsų visų laisvę. Eiles skaitė Erika, Violeta, Aistė, Diana, Ligita, Virginija ir Juozas. Kapela “Jotaina”, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, dainavo dainas, kurios skambėjo beveik prieš 30 metų, žmonėms budint prie parlamento ir kitų valstybinių įstaigų. Minėjimą užbaigėme sugiedodami Lietuvos himną.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ

Sausio 7 d. Mūsų globos namuose lankėsi Trys Karaliai, – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Linkėdami laimingų metų, gero derliaus, sveikatos ir dvasinės stiprybės, Karaliai aplankė visus gyventojus ir darbuotojus, apdovanojo saldumynais ir smilkalais. Karaliai taip pat paskelbė, kad jau baigėsi Kalėdinis laikotarpis ir jau laikas nupuošti eglutes. Karaliai iškeliavo, tačiau ant globos namų durų liko magiškos raidės: +K +M +B.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

KALĖDINĖ-NAUJAMETINĖ ŠVENTĖ

Gruodžio 27 d. mūsų globos namuose lankėsi Kalėdų Senelis. Teatro grupė “Kaukė” parodė spektaklį “Snieguolė ir nykštukai”, tad šventės dalyviai turėjo progą apsilankyti ledo rūmuose ir pasižiūrėti kiek daug darbų  atliko nykštukai – kas deklamavo eilėraštį, kas šlavė kiemą ar puošė eglę, grojo armonika, barstė sniegą. Kai visi darbai buvo atlikti, netruko atvykti ir Kalėdų Senelis, kuris atvežė ne tik linkėjimų, bet ir maišus dovanų. Senelis buvo labai pavargęs, tad paprašė globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir pavaduotojos Violetos Lumbienės pagalbos dalinant dovanas. Direktorius visus šventės dalyvius pasveikino švenčių proga, palinkėjo sėkmingai užbaigti šiuos metus ir laimingų Naujųjų, o pavaduotoja kartu su Kalėdų Seneliu pirmiausia apdovanojo globos namų darbštuolius, sportininkus, ir menininkus. Paskui atsirišo ir kiti dovanų maišai, tad nei vienas šventės dalyvis neliko tuščiomis rankomis. Kalėdų Seneliui dovanas, kaip ir ankstesniais metais, padėjo suruošti mūsų globos namų bičiuliai iš Švedijos. Tariame jiems nuoširdų ačiū! 

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠV. KŪČIOS

Gruodžio 24 d. globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas ir pavaduotoja Violeta Lumbienė visus gyventojus pasveikino sulaukus Šv. Kūčių, palinkėjo darnos ir susiklausymo, sveikatos ir dvasinės stiprybės. Darbuotojai kartu su gyventojais pasimeldė, po to buvo dalinamasi kalėdaičiais ir valgoma šv. Kūčių vakarienė.

Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė

SVEČIUOSE RAMYGALOS KLEBONAS

Gruodžio 21 d. Jotainių socialinės globos namų gyventojus aplankė Ramygalos klebonas Alfredas Puško. Globos namų gyventojai  dalyvavo Šv. mišiose, priėjo išpažinties. Gerbiamas klebonas  visiems palinkėjo ramių Kūčių ir džiaugsmingų Šv. Kalėdų, įteikė kalėdaičius.

Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė