DĖKOJAME UŽ LABDARĄ

Jotainių socialinės globos namų bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame už labdarą  St. Petersburgo Lietuvos Dukterų Draugijai.

Pakeisti teksto dydį