IŠANKSTINIAI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI

2019-02-27 d. Jotainių socialinės globos namuose vyko 2019 m. Išankstiniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Globos namų gyventojai gausiai ir aktyviai dalyvavo balsavime.

Vyr. soc. darbuotoja Inga Banaitė