IŠVYKA Į GIEDOJIMO SUSIBŪRIMĄ “GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI”

Gegužės 23d. mūsų globos namų giedotojų grupė, vadovaujama socialinės darbuotojos Reginos Starkauskienės, vyko į giedojimo susibūrimą ,,Giesmių pynė Marijai”. Šis renginys jau tapo tradiciniu- šiais metais jis jau trečiasis. Kasmet giedotojai susirenka vis kitoje Rokiškio rajono bažnyčioje. Šiais metais susitikimas vyko Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje. Giedojimo susibūrime dalyvavo net 9 giedotojų grupės iš Lietuvos ir Latvijos. Po giesmių pynės šv. mišias aukojo kunigas Laimonas Nedveckas, jų metu giedojo Dievo Apvaizdos vienuolijos seserys. Vėliau visi šventės dalyviai turėjo galimybę pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais ir ateities planais.
Socialinė darbuotoja  Regina Starkauskienė