IŠVYKA Į OBELIUS

Birželio 10 d. mūsų globos namų giedotojų grupė , vadovaujama socialinės darbuotojos Reginos Starkauskienės vyko į sakralinių giesmių giedotojų susibūrimą ,,Giesmių Pynė Marijai”. Renginys vyko Obelių Šv. Onos bažnyčioje. Jame dalyvavo giesmių atlikėjai iš šešių Lietuvos socialinės globos namų bei kantičkinių giesmių giedotojos iš Kriaunų.Skambėjo įvairios giesmės Marijos garbei.Po bendros giesmės ,,Garbinkime širdį”  Šv. Mišias aukojo kunigas Laimonas Nadveckas.
Ačiū renginio organizatoriams už nuostabų ,dvasiškai stiprinantį renginį.
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas
Pakeisti teksto dydį