IŠVYKA Į TEATRŲ ŠVENTĘ

Balandžio 4 dieną mūsų globos namų teatro grupė “Kaukė”, vadovaujama užimtumo specialisto Broniaus Baltrūno, keliavo į respublikinę neįgaliųjų šventę “Mūzų glėbyje-2019”, kuri vyko Jurdaičių socialinės globos namuose. Ši tradicinė teatrų šventė sukviečia daug kolektyvų, tad vyksta net dvi dienas. Pirmą šventės dieną, kurioje ir mes dalyvavome, pasirodė teatrų grupės iš Žagarės specialiosios mokyklos,  Linkuvos, Kėdainių ir Lavėnų socialinės globos namų. Mūsų teatro grupė parodė komediją “Buvo gera gaspadinė”. Teatro grupių pasirodymus stebėjo ir vertino autoritetinga vertinimo komisija. Pasižiūrėję kitų kūrinius, parodę savo, po apdovanojimų ir bendros nuotraukos grįžome namo.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas