IŠVYKA Į UTENĄ

Kovo 1 d. mūsų globos namų kapela “Jotaina”, vadovaujama užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, ir dailiųjų amatų būrelio nariai (vadovė Jolanta Stasiūnienė) vyko į Kaziuko mugę Utenos socialinės globos namuose. Kapela atliko muzikinę programą, o rankdarbių autoriai prekiavo savo ir kitų būrelio narių dirbiniais. Smagioje ir draugiškoje aplinkoje laikas bėga greitai, tad po koncerto, šokių ir apdovanojimų jau buvo laikas atsisveikinti su šeimininkais ir kitais šventės dalyviais. Besigėrėdami pavasario žadinama gamta, grįžome namo.