JONINĖS

Birželio 22 d. šventėme trumpiausios vasaros nakties šventę – Jonines. Pirmojoje šventės dalyje pagerbėme Jonus ir Janinas, klausėmės choro “Riešutinis” atliekamų dainų. Šventės vedantysis – užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas papasakojo apie Joninių papročius, tradicijas, įvairius burtus ir spėjimus. Antrojoje šventės dalyje, po ratelių – žaidimų, vyko sporto rungtys: virvės traukimo, lėkščių mėtymo per lankus, kamuolių mėtymo į krepšį, šaudymo iš lanko. Kol vyko sporto varžybos, pražydo paparčio žiedas, tad visi ėjome ieškoti. Šiais metais laimė nusišypsojo gyventojui Rimui – tai jis surado gerai pasislėpusį paparčio žiedą.