JUBILIATŲ ŠVENTĖ

Gruodžio 6-ąją mūsų globos namuose vyko Jubiliatų šventė, kurios metu pagerbėme globos namų gyventojus, kurie 2022-siais šventė savo jubiliejinius gimtadienius. Jubiliatams sveikinimo žodį tarė ir ,kartu su pavaduotoja Violeta Lumbiene, įteikė dovanas  globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas .Ansamblis ,,Riešutinis’ , vadovaujamas užimtumo specialisto Stasio Snabaičio, jubiliatams ir visiems šventės dalyviams skyrė puokštę skambių dainų. Šventės koncertinę dalį užbaigėme skambiu ,,Ilgiausių metų”. Paskui laukė vaišės ir diskoteka.
Laimingų, džiaugsmingų ir ilgiausių jums metų, gerbiami jubiliatai!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas
Pakeisti teksto dydį