KALĖDINĖ-NAUJAMETINĖ ŠVENTĖ

Gruodžio 27 d. mūsų globos namuose lankėsi Kalėdų Senelis. Teatro grupė “Kaukė” parodė spektaklį “Snieguolė ir nykštukai”, tad šventės dalyviai turėjo progą apsilankyti ledo rūmuose ir pasižiūrėti kiek daug darbų  atliko nykštukai – kas deklamavo eilėraštį, kas šlavė kiemą ar puošė eglę, grojo armonika, barstė sniegą. Kai visi darbai buvo atlikti, netruko atvykti ir Kalėdų Senelis, kuris atvežė ne tik linkėjimų, bet ir maišus dovanų. Senelis buvo labai pavargęs, tad paprašė globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir pavaduotojos Violetos Lumbienės pagalbos dalinant dovanas. Direktorius visus šventės dalyvius pasveikino švenčių proga, palinkėjo sėkmingai užbaigti šiuos metus ir laimingų Naujųjų, o pavaduotoja kartu su Kalėdų Seneliu pirmiausia apdovanojo globos namų darbštuolius, sportininkus, ir menininkus. Paskui atsirišo ir kiti dovanų maišai, tad nei vienas šventės dalyvis neliko tuščiomis rankomis. Kalėdų Seneliui dovanas, kaip ir ankstesniais metais, padėjo suruošti mūsų globos namų bičiuliai iš Švedijos. Tariame jiems nuoširdų ačiū! 

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas