KOVO 11-OSIOS DIENOS MINĖJIMAS

Žmogus be Tėvynės ir jos laisvės – tai smiltelė, pasmerkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei (Euripidas).

Kovo 11-oji ir Vasario 16-oji yra svarbiausios datos XX-ojo amžiaus Lietuvos istorijoje.

Kovo 9 d. minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio vedantysis, užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas, pasveikino visus šventės dalyvius su šia svarbia diena, perskaitė 1990 m. kovo 11 d. priimto Aukščiausios tarybos – Atkuriamojo Seimo akto, skelbiančio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, tekstą, pristatė šios šventės svečius – Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio Alfonso Smetonos rinktinės mišrų chorą “Aukštaitis”, vadovaujamą Zitos Jareckienės. Choras kartu su visais renginio dalyviais sugiedojo Lietuvos himną, o paskui dainavo dainas apie Lietuvą, Lietuvos karius ir partizanus. Savo kūrybos eiles skaitė choro dalyvis Arvydas Matekonis. Savo koncertą choristai užbaigė daina “Brangiausios spalvos”. Po koncero padėkos žodį choristams tarė globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas ir pavaduotoja Violeta Lumbienė. Taip pat jie svečiams įteikė padėkos raštą ir apdovanojo suvenyru “Paukštė”.

Ačiū svečiams už skambias dainas ir sukurtą šventinę nuotaiką!