LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Kai norime kalbėt apie Tėvynę,

Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.

Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis,

Išskleidžia mūsų vėliavas,

Jų rankos palaimina ir mūsų darbus,

Ir svajonę.

Sausio 13 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Gausiai į salę susirinkę gyventojai ir darbuotojai tylos minute pagerbė Sausio 13-osios aukas. Renginio vedėjas priminė 29-ių metų senumo įvykius prie TV bokšto, skaitė tų įvykių liudininkų prisiminimus. Skambėjo eilės apie Laisvę ir Tėvynę. Eiles skaitė Erika, Aistė ir Dalė. Kapela “Jotaina” dainavo dainas, kurios skambėjo prieš 29 metus prie laužų, budint prie įvairių svarbių objektų, taip pat ir prie TV bokšto.

Gyventojai, gruodžio 23 d. išsikėlę gyventi į grupinio gyvenimo namus Panevėžyje, taip pat minėjo Laisvės gynėjų dieną – piešė piešinius, uždegė žvakutes, skaitė eiles. Savo renginio nuotraukas atsiuntė ir į Jotainius, tad turėjome progą su jais pabendrauti ekrane.

Renginį užbaigėme sugiedodami Lietuvos himną.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas