LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Nemaža Baltų jūra matė vėjų,

Bet upės čia nepakeitė srovės.

Kaip Lietuva prie Nemuno stovėjo, 

Taip tebestovi ir toliau stovės.

 Vasario 15-ąją šventėme Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Pagerbdami savo valstybę, visus tuos, kurie ją kūrė, dėl jos kovojo – sugiedojome Lietuvos himną. Vasario 16-oji  – tai paminklas, rodantis mūsų tautos praeitį ir ateitį, rezultatus, kurių buvo pasiekta su dideliu pasiaukojimu ir atsidavimu. Renginio vedėjas priminė dalyviams Vasario 16-osios akto sukūrimo aplinkybes, jo tekstą, autorius ir signatarus. Šventės metu skambėjo dainos apie Tėvynę, atliekamos jungtinio gyventojų ir darbuotojų choro “Riešutinis”. Choro vadovas – užimtumo specialistas Stasys Snabaitis. Skaitovų ratelio nariai – Violeta, Aistė, Erika, Diana, Ligita, Juozas ir Mindaugas – skaitė įvairių autorių eiles apie Tėvynę, jos grožį, meilę gimtajam kraštui. Taip pat vyko paroda Vasario 16-osios tema, kurią surengė gamtos, popieriaus darbų, žvejų mėgėjų, audinio darbų ir nėrimo  užsiėmimų lankytojai. Po koncertinės šventės dalies vyko diskoteka.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas