MINĖJIMAS ,,LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI ATMINTI“

2015-01-13

2015-sausio 13-ąją Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai pradėjo dalyvaudami akcijose ,,Neužmirštuolė“ ir ,,Atmintis gyva, nes liudija“: jie segėsi prie krūtinės neužmirštuolės žiedą, uždegė žvakutės Sausio 13-osios aukoms atminti.

Po pietų visi rinkosi į popietę – minėjimą „Laisvės gynėjų dienai atminti“. Renginio metu sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji laisvės gynėjai, trumpai apžvelgtos jų biografijos, parodyti dokumentiniai kadrai apie įvykius Sausio 13-osios naktį.

Soc. darbuotoja Sonata Eitvidienė

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas