MŪSŲ GLOBOS NAMUOSE AUKOTOS ŠV. MIŠIOS ŠV. VELYKŲ PROGA

Balandžio 12 d. į  globos namų koplytėlę gausiai rinkosi gyventojai ir darbuotojai, čia buvo aukojamos šv. Velykų proga šv. Mišios, kurias aukojo klebonas Alfredas Puško. Tikinčiuosius klebonas pasveikino artėjančių šv. Velykų proga, palinkėjo dvasinės ramybės, stiprybės ir Dievo palaimos. Klebonas aplankė ir  pabendravo su gyventojais, kurie negalėjo patys ateiti ir dalyvauti šv. Mišiose. Esame dėkingi klebonui Alfredui Puško už suteiktą gražią dvasinę dovaną  šv. Velykų proga.

Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė