Jotainių socialinės globos namai

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Mylėkime Lietuvą, kurią širdy nešiojam,

Kiekvienas savo, ją savaip pažintą.

Kaip dainą motinos, kurią dainuojam,

Kaip šviesią meilę, laiko neištrintą.

Vasario 16-toji –pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 m. įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253-1795) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija. Vasario 16-sios šventė vyko ir mūsų globos namuose. Ją pradėjome sugiedodami Lietuvos himną. Renginio vedantysis perskaitė 1918-ųjų metų Lietuvos nepriklausomybės aktą. Vasario 16-osios proga Jotainių globos namams sveikinimą atsiuntė Benediktas Zawisza-Dowgiałło. Šventės metu skambėjo dainos apie Lietuvą, atliekamos jungtinio gyventojų ir darbuotojų choro ,,Riešutinis“. Įvairių poetų eiles skaitė skaitovų būrelio dalyvės :Erika, Violeta, Aistė ir Dalė. Po šventės  koncertinės dalies vyko diskoteka.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠV. VALENTINO DIENA

Aš noriu meilę dovanoti

Visiems visiems, visur visur.

Ne tiktai gauti, bet ir duoti,

Visa širdimi, visu vidumi.

Artėjant pavasariui, ateina  visų laukiama šventė –  šv. Valentino diena. Meilė gyvuoja pasaulyje nuo pat žmonijos istorijos pradžios. Šv. Valentino diena švenčiama jau ne vieną amžių. Vasario 14 d. šventėme ir mes. Į širdelėmis, amūrais ir balandėliais išsipuoštą salę susirinko gausus būrys gyventojų ir darbuotojų. Šventės vedėjas priminė šios šventės ištakas, papasakojo šios dienos šventimo tradicijas Lietuvoje ir kitose šalyse. Atidarius meilės pašto dėžutę, daugiausia renginio dalyvių gavo po meilės laiškelį (kartais net ne po vieną) nuo savo gerbėjų. Išdalinus meilės paštą adresatams, vyko įvairūs žaidimai. Šventės dalyviai mėgavosi saldumynais, o aktyviausi šventės dalyviai buvo apdovanoti  pliušiniais žaislais. Po dovanų lietaus vyko šv. Valentino diskoteka.

Mylėkime ir būkime mylimi.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

KAI SNIEGO NĖRA LAUKE…

Kai sniego nėra lauke, jį galima sumaišyti dubenyje… Šiandien užimtumo centre gaminome dirbtinį sniegą iš bulvių krakmolo ir aliejaus. Lipdėme “sniego gniūžtes” ir besmegenius. Buvo labai smagu!

Užimtumo specialistė Jolanta Stasiūnienė

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Kai norime kalbėt apie Tėvynę,

Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.

Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis,

Išskleidžia mūsų vėliavas,

Jų rankos palaimina ir mūsų darbus,

Ir svajonę.

Sausio 13 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Gausiai į salę susirinkę gyventojai ir darbuotojai tylos minute pagerbė Sausio 13-osios aukas. Renginio vedėjas priminė 29-ių metų senumo įvykius prie TV bokšto, skaitė tų įvykių liudininkų prisiminimus. Skambėjo eilės apie Laisvę ir Tėvynę. Eiles skaitė Erika, Aistė ir Dalė. Kapela “Jotaina” dainavo dainas, kurios skambėjo prieš 29 metus prie laužų, budint prie įvairių svarbių objektų, taip pat ir prie TV bokšto.

Gyventojai, gruodžio 23 d. išsikėlę gyventi į grupinio gyvenimo namus Panevėžyje, taip pat minėjo Laisvės gynėjų dieną – piešė piešinius, uždegė žvakutes, skaitė eiles. Savo renginio nuotraukas atsiuntė ir į Jotainius, tad turėjome progą su jais pabendrauti ekrane.

Renginį užbaigėme sugiedodami Lietuvos himną.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

TRYS KARALIAI

Sausio 6 d. mūsų globos namuose apsilankė Trys Karaliai. Jie bendravo su gyventojais ir darbuotojais, linkėjo sveikatos ir stiprybės, meilės, tikėjimo, vilties, savitarpio supratimo ir pagarbos vienas kitam. Karaliai priminė, kad su jų apsilankymu baigiasi Kalėdinis – Naujametinis laikotarpis, kad jau laikas nupuošti eglutes ir imtis įprastų darbų. Trys Karaliai iškeliavo – kaip jų prisiminimas ant durų liko trys magiškos raidės +K+M+B.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO ĮSPŪDŽIAI MŪSŲ PIEŠINIUOSE

Šiandien visas dėmesys nukreiptas į Senųjų metų palydėjimą, aptarimą ir Naujųjų sutikimą. Mūsų pirmas darbas buvo nupiešti Naujųjų metų naktį matytus fejerverkus,  o jiems piešti naudojome klijus ir druską. Piešiant, dalinantis prisiminimais buvo smagu ir netrūko gerų emocijų.

Užimtumo specialistė Jolanta Stasiūnienė

KALĖDINĖ – NAUJAMETINĖ ŠVENTĖ

Gruodžio 27 d. į mūsų globos namus atvyko Kalėdų senelis. Atvyko ne tuščiomis rankomis, o su maišais dovanų. Tik va, bėda – buvo sugedę Senelio žiūronai, tad jis nežinojo kam verta duoti dovanų. Visa tiesa išaiškėjo bežiūrint spektaklį “Kalėdų senelio žiūronai”, kurį parodė mūsų globos namų teatro grupė “Kaukė”. Po spektaklio pasirodė gimnastikos grupė “Būk lankstus”, vadovaujama kineziterapeutės Mildos Daukšienės. Grupė pašoko smagų, uždegantį linijinį šokį “Pūga”. Dovanų maišai buvo dar užšalę, tad Kalėdų senelis paprašė žodį tarti mūsų globos namų direktorių Kęstutį Mikalauską. Gerbiamas direktorius pasveikino visus dalyvius su didžiausiomis metų šventėmis, palinkėjo sveikatos ir stiprybės, informavo, kad sėkmingai atidaryti naujieji Grupinio gyvenimo namai Panevėžyje. Pagaliau atšilo dovanų maišai. Pirmiausia buvo apdovanoti darbštuoliai, sportininkai, piešimo kompiuteriu konkurso dalyviai. Dovanas seneliui padėjo dalinti direktorius Kęstutis Mikalauskas su pavaduotoja Violeta Lumbiene. Paskui atšilo ir kiti maišai su dovanomis, tad nei vienas šventės dalyvis neliko tuščiomis rankomis. Kalėdų seneliui apsirūpinti dovanomis, kaip ir kasmet, padėjo mūsų bičiuliai iš Švedijos. Po dovanų audros – bendra nuotrauka ir diskoteka “Naujųjų belaukiant”

Su artėjančiais Naujaisiais metais!

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠVENTĖME KŪČIAS

Šv. Kalėdų išvakarėse švenčiamos Kūčios – laukiamos kiekvieno. Visi šią dieną buvo susikaupę, rimtesni ir geresni. Valgykloje gyventojų laukė šventiškai papuošti stalai, su degančiomis žvakutėmis ir kalėdaičiais, kuriais šiais metais mus gausiai aprūpino Ramygalos klebonas A. Puško ir Panevėžio vyskupas – emeritas J. Kauneckas. Susėdus prie stalų, niekas neskubėjo valgyti, o išklausė socialinės darbuotojos Reginos Starkauskienės žodžius apie šios šventės prasmę, apie jos reikšmę  kiekvienam tikinčiajam. Po to visi pasimeldė, laužė ir valgė kalėdaičius. Visi gyventojai buvo apdovanoti kūčiukais, vaisiais ir saldumynais. Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas papasakojo apie Kūčių ir Šv. Kalėdų papročius bei tradicijas.

Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ ATIDARYMAS

Šių metų gruodžio 23-ioji  – ilgai laukto, didelio įvykio mūsų globos namų gyvenime – diena. Panevėžyje buvo atidaryti grupinio gyvenimo namai, į kuriuos persikėlė 10 gyventojų iš Jotainių socialinės globos namų. Atidaryme dalyvavo būrys svečių – seimo narys Tomas Tomilinas, seimo nario Antano Bauros padėjėjas Algimantas Birbilas, vyskupas – emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio m. savivaldybės  ir Senamiesčio g. bendruomenės atstovai. Atvyko net Kalėdų senelis. Jotainių socialinės globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas papasakojo kokį kelią reikėjo nueiti, pradedant tinkamo namo paieška ir baigiant jo atidarymu. Kartu pasidžiaugė, kad dalis gyventojų nuo šiol gyvens patogiau, turės daugiau savarankiškumo ir galimybių saviraiškai. Seimo narys Tomas Tomilinas pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis, palinkėjo naujakuriams visokeriopos sėkmės, informavo, kad Seimo ir Lietuvos Vyriausybės atstovai labai domisi grupinio gyvenimo namų steigimu, skatina žmonių su negalia integraciją į visuomenę. Po svečių sveikinimų mūsų globos namų direktorius Kęstutis Miklauskas ir seimo narys Tomas Tomilinas perkirpo simbolinę namų atidarymo juostą. Gyventojai naujakuriai pakvietė visus apsilankyti jų kambariuose, tad visi svečiai turėjo progą susipažinti su namais nuodugniau. Namus palaimino ir pašventino vyskupas – emeritas Jonas Kauneckas. Gyventojų vardu žodį tarė Mindaugas – padėkojo už galimybę gyventi naujuose namuose. Kol svečiai bendravo, skambėjo dainos, kurias dainavo mūsų globos namų jungtinis gyventojų ir darbuotojų choras “Riešutinis”.

Linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų, mieli naujakuriai!!!

SVEČIUOSE RAMYGALOS KLEBONAS

Gruodžio 19 d. Jotainių socialinės globos namuose Ramygalos klebonas Alfredas Puško aukojo Šv. mišias. Gerbiamas klebonas  visiems palinkėjo ramių Kūčių ir džiaugsmingų Šv. Kalėdų, palaimino ir  įteikė kalėdaičius.

Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė