Jotainių socialinės globos namai

ŠVENTĖME KOVO 11-ĄJĄ

1990-ųjų  metų Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atstatymo Aktas yra svarbus Lietuvos valstybingumui ir vertybėms puoselėti Lietuvoje, kuri yra arti skirtingų kaimyninių valstybių. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną yra ypatingai svarbu gaivinti nepriklausomybės tradiciją, nes ši šventė taip pat yra labai tvirti žingsniai Lietuvos valstybės raidos tęstinumui, šiuolaikinės Lietuvos valstybės klestėjimui ir tarptautinei raidai.
Kovo 10-ają Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną šventėme ir mūsų globos namuose. Renginį pradėjome sugiedodami Lietuvos himną. Paskui skambėjo patriotinės dainos , kurias padainavo ansamblis ,,Riešutinis” (Vadovas – užimtumo specialistas  Stasys Snabaitis).Programą paįvairino viktorina ,,Ar pažįsti savo ir kaimyninius kraštus?” Po šventės koncertinės dalies vyko diskoteka ,,Laisvės sūkuryje”.

Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

KAZIUKO MUGĖ

Pavasario pradžia atneša ir pirmąją pavasario šventę -Šv. Kazimiero vardadienį. Ši  diena ypatinga tuo, kad Šv. Kazimieras buvo lietuvis. Šventuoju paskelbtas dėl savo doro gyvenimo ir pamaldumo. Šv. Kazimieras yra Lietuvos, Lietuvos jaunimo ir amatininkų globėjas. Kovo 3-iąją Šv. Kazimiero vardadienį paminėjome ir mūsų globos namuose – renginio vedėjas priminė Šv. Kazimiero biografiją ir nuopelnus ,pasveikinome varduvininkę Kazytę, o paskui vyko Kaziuko mugė –  pirkėjai pigiai pirko, pardavėjai brangiai pardavė ir visi liko patenkinti. Norintieji galėjo išbandyti savo sėkmę sukdami laimės ratą arba kaldami vinį į kaladę.
Ir aš ten buvau, visko ragavau – per barzdą varvėjo ir burnoje turėjau.
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

UŽGAVĖNĖS

 Nors dėl klimato pokyčių žiemos tapo švelnesnės, tačiau ir tokios per keletą mėnesių gerokai įgrįsta savo niūrumu, vėtromis, lietumi vietoje sniego. Tad , galutinai išsekus kantrybei, vasario 21d. būrys persirengėlių- raganos ir velniai, Giltinė su dalgiu, Daktaras, Lašininis ir Kanapinis ,kareivis ir čigonės nutarė vyti žiemą iš mūsų globos namų kiemo. Traukdami dainą ,,Šalta žiema šalin eina ,kad pavasaris ateina”  eisenos dalyviai apsilankė visuose skyriuose – Lašininis  vaišino gyventojus ir darbuotojus riebiais blynais (ačiū šeimininkėms, kad tokių gardžių prikepė), visi kartu šaukė karingą šūkį ,, Žiema, žiema, bėk iš kiemo!”. 
Paskui  atėjo laikas nubausti ir sudeginti ugnyje visų žiemiškų negandų kaltininkę – Morę. Kol laužas įsiliepsnojo , žiemos vijikai šoko ratelius, mindė žiemiškas kepures ( sako , kad tada greičiau ateina pavasaris ir gausiau dygsta baravykai).Atėjo metas ir Lašininio kovai su Kanapiniu – po ilgos ir permainingos kovos nugalėjo Kanapinis, tad septynias savaites- iki Velykų- teks užmiršti lašinius ir kumpius, sviestą ir dešras, o tenkintis liesa silke, džiūvėsiais, liesomis pasukomis ir becukriu kisieliumi. 
Pagaliau ir Morė supleškėjo. Užgavėnių šventės dalyviai sudegino laužo liepsnose visas negandas , neigiamus jausmus  ir bėdas , perkeltas į šiaudų gniūžtes.
Beliko tris kartus sušukti ,, Žiema, žiema, bėk iš kiemo ” ir laukti užgavėniškų pietų su riebiais patiekalais.
Žiema, žiema- bėk iš kiemo!!!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠVENTĖME LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO – VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĘ

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!
                             (Maironis)
Vasario 15-ąją į mūsų globos namų salę gausiai rinkosi gyventojai ir darbuotojai  – ši išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei yra svarbi kiekvienam.
Šventę pradėjome sugiedodami Valstybinį himną – tautišką giesmę. Paskui renginio vedėjas pavedžiojo visus šventės dalyvius istorijos vingiais, sugrįždamas net 105-rius metus atgal, kada 1918-aisiais metais vasario 16-ąją Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė ,,atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę”.
Vėliau  dainas apie Tėvynę, meilę jai, jos grožį, gamtą dainavo ansamblis ,,Riešutinis, vadovaujamas užimtumo specialisto Stasio Snabaičio.  Įvairių autorių patriotines eiles skaitė poezijos būrelio , kuriam vadovauja socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė, skaitovai.
Užimtumo specialistas B. Baltrūnas

ŠV. VALNETINO DIENA

Dviejų širdžių ištikima draugystė
Jokių nepaiso kliūčių kelyje.
Juk meilė dar – ne meilė, jeigu ją
Sutriuškina klasta ir išdavystė.
Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti,
Kuri nė mirksniui nepaliauja degti
Ir drąsina jūreivį gūdžią naktį,
Kai laivą svaido viesulai pikti.

                                                                                                 (V. Šekspyras)

Šiomis  eilėmis apie meilę prasidėjo Šv. Valentino-įsimylėjėlių dienos renginys mūsų globos namuose. ,,Meilės paštas”  laukė   širdelių ir laiškučių su meiliais žodeliais, širdingais palinkėjimais ir  aistringais jausmų prisipažinimais jau nuo vasario  pirmųjų dienų. Norinčiųjų pasiųsti meilės žinią netrūko, tad renginio vedėjui teko gerokai padirbėti, kol surūšiavo ir įteikė laiškučius adresatams. Jei kas laiškučio ir negavo, tai labai nenusiminė , nes pas visus meilė atskrido ant dainos sparnų – koncertą surengė pop grupė ,,Riešutėliai ( Vadovas – užimtumo specialistas Stasys Snabaitis). Po koncerto laukė – saldumynai ir diskoteka ,,Amūro strėlės”.
Mylėkime ir būkime mylimi!
                                                          
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

MINĖJIMAS ,,LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI ATMINTI“

Sausio 13-ąją Jotainių socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai rinkosi į popietes – minėjimus „Laisvės gynėjų dienai atminti“. Renginių metu sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji laisvės gynėjai, trumpai apžvelgtos jų biografijos, parodyti dokumentiniai kadrai apie įvykius Sausio 13-osios naktį.

LANKĖSI KALĖDŲ SENELIS

Gruodžio 29 d. mūsų globos namuose lankėsi Kalėdų senelis. Jis visuose skyriuose buvo džiugiai sutiktas, nes atkeliavo ne tuščiomis rankomis, o su pilnais maišais dovanų. Maišai dar buvo sušalę, tad pirmiausia Senelis perdavė šventinius savo Ledo karalystės gyventojų sveikinimus, visiems palinkėjo  sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Gyventojai deklamavo eilėraščius, minė mįsles, padėjo Kalėdų seneliui palaikyti lazdą. Pirmiausia  atšilo maišai su dovanomis darbštuoliams, kurie ištisus metus padeda tvarkyti aplinką ,aktyviai dalyvauja meninėje veikloje ir pan. Darbštuoliams dovanas įteikti Kalėdų seneliui  padėjo direktoriaus pavaduotoja soc. med .darbui Violeta Lumbienė. Paskui atšilo ir kiti maišai, tad visi gyventojai buvo apdovanoti ir pradžiuginti.
Šiais metais Kalėdų seneliui papildyti dovanų maišus padėjo mūsų globos namų seni bičiuliai iš Švedijos ir Jotainių žemės ūkio bendrovė. Nuoširdus jiems AČIŪ.
Laimingų Naujųjų Metų!
Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas

ŠVENTĖME KŪČIAS

Gruodžio 24d. gyventojai rinkosi į valgyklą su pakylėta nuotaika – Kūčios ir Šv. Kalėdos labai laukiamos šventės .Nuo kitų jos skiriasi savo rimtimi ir  dvasiniu susitelkimu.
Sielovados užsiėmimų vadovė – socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė gyventojams perdavė globos namų vadovų ir Ramygalos klebono A .Puško šventinius linkėjimus. Dar kartą priminė, kuo  ši šventė svarbi krikščionims. Užimtumo specialistas Bronius Baltrūnas perskaitė Lietuvos vyskupų  Kalėdinį laišką tikintiesiems, kuris pabrėžė, kaip svarbu savitarpio užuojauta, gailestingumas, supratimas ir vieningumas.
Po to visi laužė ir dalinosi kalėdaičiais ,vaišinosi šventiniais valgiais.12-os valgių ant stalo gal ir nebuvo, tačiau žuvies, kisieliaus ir kūčiukų užteko visiems.
                                                                                                  
                                                                                                                                                                               Socialinė darbuotoja Regina Starkauskienė
Pakeisti teksto dydį