PASKAITA “KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI”

Lapkričio 30 d. Jotainių socialinės globos namuose vyko paskaita „Konfliktai ir jų sprendimo būdai“, skirta globos namų socialinių darbuotojų padėjėjams. Paskaitos metu buvo nagrinėjami konflikto sprendimo būdai, buvo diskutuojama, kokie dažniausiai kyla konfliktai darbe, kaip juos būtų galima efektyviau spręsti.

Paskaitą skaitė socialinė darbuotoja Judita Kriaučiūnienė.