Infrastruktūros naudojimas ir plėtra

2017 m. vandenvietėje sumontuota vandens nugeležinimo įranga. Artimiausiu metu geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtra nenumatyta. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus ir įrengimus prižiūri valymo įrengimų ir pastatų ir įrenginių priežiūros darbuotojai.

Vandenvietės programinis priežiūros planas

Pakeisti teksto dydį