Kontaktinis tel. nr. esant infrastruktūros avarijai

Apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas pranešti:

Aptarnavimų ir eksploatacijos padalinio vadovei Daivai Livdans, tel. (8-45)59 82 05;

 

Pakeisti teksto dydį