Kontaktinis tel. nr. esant infrastruktūros avarijai

Apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas pranešti:

Aptarnavimų ir eksploatacijos padalinio vadovei Marijai Marozienei, tel. (8-45)59 82 05;

Direktoriaus pavad. ūkio reikalams Broniui Krivickui, tel. (8-45) 59-82 05, 8-616 24018.

 

Pakeisti teksto dydį