Metinė veiklos atasklaita

Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys (vandens sektorius) 2021 m. Nepriklausomo auditoriaus išvados 2021 m.

Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys (vandens sektorius)2021 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvados 2020 m.

Jotainių soclianės globos namų geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymas Direktoriaus įsakymas

Jotainių soclianės globos namų geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymas

Jotainių soclianės globos namų geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymas Direktoriaus įsakymas 2023 m.

Audito išvadų formos 2018m.

Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką 2018 m.

Jotainių socialinės globos namų reguliavimo apskaitos  sistemos laisvos formos aprašas

Nepriklausomo auditoriaus  išvados 2017 m.

Vandens naudojimo apskaitos ir Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas pateikiame Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą AIVIKS.

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo metinė ataskaita 2020 m.

Geriamo vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo metinė ataskaita 2019 m.

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo metinė ataskaita 2018 m.

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo metinė ataskaita 2017 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros planas 2022 metams

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2021 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2017 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita 2017 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2016 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita už 2016 m.

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita už 2015 m.

Požeminio  geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita už 2015 m.

 

 

 

Pakeisti teksto dydį