Paslaugų aprašymas

Jotainių socialinės globos namai yra socialinių paslaugų teikimo biudžetinė įstaiga.

Geriamojo vandens gręžinys ir lauko tinklai įvesti į eksploataciją 2007m, nuotekų tinklai sumontuoti 1980-1981m., kurie apjungia globos namus ir kitus gyvenamuosius pastatus.

Didžiausia dalis paslaugų naudojama globos namų reikmėms ir 25 butams gyvenamuosiuose pastatuose pagal sudarytas sutartis. Gyventojams parduodama apie 7 procentus viso teikiamo geriamojo vandens kiekio.

2006m. gruodžio 12d. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas išdavė Taršos integruotos prevencinės kontrolės leidimą Nr. P2-3/039.

2014 m. atliktas Jotainių socialinės globos namų vandenvietės, esančios Panevėžio r. sav., Vadoklių sen., Jotainiuose, požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas.

Lauko vandentiekio tinklai, artezinis gręžinys, kurio projektinis našumas 96-110m3/p.,4-4,58m3/val., siurblinė, nuotekų tinklai ir valymo įrengimai priklauso globos namams. Projektinis nuotekų valymo įrenginių našumas yra 100m3/d. Valymo įrenginių išvalytos nuotekos išleidžiamos į tekančio vandens telkinį upę Juodą.

Vandens skaitiklių rodmenis gręžinyje, gyvenamuosiuose namuose ir butuose registruojama vandens apskaitos žurnaluose kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Nuotekų debito matavimui valymo įrenginiuose yra pastatyta plonasienė užtvanka su trikampe įpjova. Nuotekų kiekis registruojamas nuotekų apskaitos žurnale.

Teikdami šias paslaugas kitiems vartotojams taikome Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas kainas.

Atsiskaitymo už šaltą vandenį ir nuotekas sutartis

Pakeisti teksto dydį