Planuojami pertrūkiai ir kiti pokyčiai

Neplanuojame vandens tiekimo nutraukimo.

Vandens tiekimo tinklų ir siurblinės remontas nenumatomas.

Tiekiant vandenį galimi pertrūkiai dėl elektros energijos, gaunamos iš elektros energijos skirstomųjų tinklų, tiekimo sutrikimo. Kadangi visi šių paslaugų vartotojai naudoja elektros energiją, informacija apie susidariusius elektros energijos tiekimo pertrūkius galima gauti iš elektros energijos skirstomųjų tinklų informacinės tarnybos, tel.1802.

Pakeisti teksto dydį