Telefonų numeriai

Informacija dėl paslaugų kainų ir mokėjimų už paslaugas teikia:

Vyr .buhalterė Rimutė Dambrauskienė tel. (8-45)55 46 44, 8-616 03406.

Apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas pranešti:

Aptarnavimų ir eksploatacijos padalinio vadovei Daivai Livdans, tel. (8-45)59 82 05;

 

Pakeisti teksto dydį