Reikalingi dokumentai

Kokie reikalingi dokumentai, norint apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje?

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

  1. asmens prašymas (jo globėjo ar rūpintojo);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
  3. pensininko pažymėjimas ir jo kopija;
  4. neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba neįgaliojo pažymėjimas, išduotas Medicininės socialinės ekspertizės  komisijos ir jo kopija;
  5. medicininių dokumentų išrašas F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl globos namų profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;
  6. pažyma apie gaunamas pajamas.

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą 1 mėnesio laikotarpyje informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

Apie tai asmuo informuojamas raštu.

Asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Savivaldybės nustatytais atvejais gali apgyvendinti asmenį Globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės Globos namuose.

Informaciją parengė Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2021-01-04

Pakeisti teksto dydį