SOCIALINIŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SĄSKRYDIS ,,TAS RANKŲ ŠVELNUMAS”

Jotainių socialinės globos namai rugsėjo 27 d., Panevėžio bendruomenių rūmuose organizavo socialinių globos namų darbuotojų sąskrydį ,,Tas rankų švelnumas” skirtą tarptautinei socialinių darbuotojų dienai pažymėti.

Šią šventę kartu šventėme su svečiais iš  Kupiškio, Skemų, Lavėnų, Jurdaičių socialinės globos namų, Obelių vaikų globos namų, Panevėžio Algimato Bandzos socialinių paslaugų centro, Jotainių kultūros namų folkloro ansamblio „Rūtela“, Všį LASS Šiaurės rytų centro. Šventę sudarė dvi dalys: Pirmoje dalyje sėmėmės žinių ir kėlėme motyvaciją lektoriaus Arno Markevičiaus seminare ,,Laimes jausmas darbe”. Antroje dalyje visus susirinkusius linksmino globos namų kolektyvu muzikiniai ir teatralizuoti pasirodymai.

Dar kartą mieli kolegos sveikiname Jus, su profesine švente.

Vyr. Socialinė darbuotoja Inga Banaitė