Informacija apie komisijas bei darbo grupes

Jotainių socialinės globos namų darbo taryba

  Patvirtinti darbo tarybos nariai:

 1. Silva Chirv;
 2. Asta Narbutienė;
 3. Bronius Baltrūnas;
 4. Liana Ramanauskienė;
 5. Audra Petravičienė.
 • Darbo tarybos pirmininkas – Bronius Baltrūnas.
 • Sekretorė – Liana Ramanauskienė.

  Jotainių socialinės globos namų taryba

 • Globos namų taryba yra socialinės globos namų savivaldos institucija, taryba telkia gyventojų ir darbuotojų atstovus, iškilusioms problemoms spręsti.
 • Savo veiklą globos namų taryba grindžia globos namų tarybos nuostatomis, socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Globos namų taryba inicijuoja gerus gyventojų tarpusavio santykius, vienija bendrų tikslų siekimu ir uždavinių sprendimu.
 • Globos namų tarybą sudaro 7 atstovai.
 • Globos namų taryba renkama ir planuoja darbą 1 kalendoriniams metams.
 • Taryba sprendžia gyventojams iškilusias problemas, rengia susirinkimus, ne rečiau nei kartą per mėnesį, dėl vidaus taisyklių pažeidimų, dėl šventinių renginių planavimo ir organizavimo ir kt. klausimais.

2019 m. sausio 18 d. susirinkimo metu, balsavimo būdu perrinkta globos namų taryba.

 Jotainių socialinės globos namų tarybos nariai:

 1. Gvidas Šimkus – globos namų gyventojas
 2. Regimantas Sarcevičius – globos namų gyventojas.
 3.  Monika Majauskaitė – globos namų gyventoja.
 4. Juozas Jurelė – globos namų gyventojas.
 5. Renatas Vaičiulis – socialinis darbuotojas.
 6. Judita Kriaučiūnienė – socialinė darbuotoja.
 7.  Sonata Eitvidienė – socialinė darbuotoja.

GLOBOS NAMŲ TARYBOS NUOSTATAI

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2019-07-03