Informacija apie komisijas bei darbo grupes

Jotainių socialinės globos namų darbo taryba

2020.10.08

  Patvirtinti darbo tarybos nariai:

 1. Bronius Baltrūnas;
 2. Erika Danišauskaitė;
 3. Aurelija Kisielienė;
 4. Liana Ramanauskienė;
 5. Henrikas Zupka.
 • Darbo tarybos pirmininkas – Bronius Baltrūnas.
 • Sekretorė – Erika Danišauskaitė.

 

Jotainių socialinės globos namų taryba

 • Globos namų taryba yra socialinės globos namų savivaldos institucija, taryba telkia gyventojų ir darbuotojų atstovus, iškilusioms problemoms spręsti.
 • Savo veiklą globos namų taryba grindžia globos namų tarybos nuostatomis, socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Globos namų taryba inicijuoja gerus gyventojų tarpusavio santykius, vienija bendrų tikslų siekimu ir uždavinių sprendimu.
 • Globos namų tarybą sudaro 7 atstovai.
 • Globos namų taryba renkama ir planuoja darbą 1 kalendoriniams metams.
 • Taryba sprendžia gyventojams iškilusias problemas, rengia susirinkimus, ne rečiau nei kartą per mėnesį, dėl vidaus taisyklių pažeidimų, dėl šventinių renginių planavimo ir organizavimo ir kt. klausimais.

2023 m. Vasario 15 d. susirinkimo metu, balsavimo būdu perrinkta globos namų taryba.

 Jotainių socialinės globos namų tarybos nariai:

 1. Gvidas Šimkus – globos namų gyventojas.
 2. Regimantas Sarcevičius – globos namų gyventojas.
 3. Rimas Nakvosas– globos namų gyventojas.
 4. Dalia Birbalienė – globos namų gyventoja.
 5. Renatas Vaičiulis – socialinis darbuotojas.
 6. Jolita Vilkaitė– socialinė darbuotoja.
 7. Sonata Eitvidienė – socialinė darbuotoja.

GLOBOS NAMŲ TARYBOS NUOSTATAI

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2023-04-13

Pakeisti teksto dydį