Informacija apie komisijas bei darbo grupes

  Jotainių socialinės globos namų darbo taryba

  Patvirtinti darbo tarybos nariai:

 1. Silva Chirv;
 2. Asta Narbutienė;
 3. Bronius Baltrūnas;
 4. LianaRamanauskienė;
 5. Audra Petravičienė.

Darbo tarybos pirmininkas – Bronius Baltrūnas.

Sekretorė – Liana Ramanauskienė.

 

  Jotainių socialinės globos namų taryba

 • Globos namų taryba yra socialinės globos namų savivaldos institucija, taryba telkia gyventojų ir darbuotojų atstovus, iškilusioms problemoms spręsti.
 • Savo veiklą globos namų taryba grindžia globos namų tarybos nuostatomis, socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Globos namų taryba inicijuoja gerus gyventojų tarpusavio santykius, vienija bendrų tikslų siekimu ir uždavinių sprendimu.
 • Globos namų tarybą sudaro 7 atstovai.
 • Globos namų taryba renkama ir planuoja darbą 1 kalendoriniams metams.
 • Taryba sprendžia gyventojams iškilusias problemas, rengia susirinkimus, ne rečiau nei kartą per mėnesį, dėl vidau taisyklių pažeidimų, dėl šventinių renginių planavimo ir organizavimo ir kt. klausimais.

 2018 m. sausio 8 d.susirinkimo metu, balsavimo būdu perrinkta globos namų taryba.

 Jotainių socialinės globos namų tarybos nariai:

 1. Gvidas Šimkus – globos namų gyventojas
 2. Bronius Švareika – globos namų gyventojas.
 3.  Ligita Puodžiūnaitė – globos namų gyventoja.
 4. Juozas Jurelė – globos namų gyventojas.
 5. Renatas Vaičiulis – socialinis darbuotojas.
 6. Judita Kriaučiūnienė – socialinė darbuotoja.
 7.  Sonata Eitvidienė – socialinė darbuotoja.

GLOBOS NAMŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

 

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2018-12-03