SU DAINA – Į SVEČIUS

Spalio 19 d. mūsų globos namų ansamblis ,”Riešutinis”, vadovaujamas užimtumo specialisto S .Snabaičio, svečiavosi   A. Banzos socialinių paslaugų namuose Panevėžyje. Malonioje aplinkoje, dalyvaujant gausiam būriui šių namų gyventojų ir darbuotojų, dainininkai padainavo puokštę skambių dainų apie rudenį, Gimtinę, jausmus. Renginio dalyviai negailėjo aplodismentų, jausmingai pritarė žinomoms dainoms. Koncerto pabaigoje visi uždainavome bendrą dainą ,,Burkuoja balandis palangėj”, kurią užvedė šeimininkai, vadovaujami užimtumo specialistės Gemos Jurgelevičienės. Dėkojame renginio organizatoriams už pakvietimą ir nuoširdų priėmimą.
Užimtumo specialistas B. Baltrūnas
                                                                                                                                                                                                                            
Pakeisti teksto dydį