Veiklos planai

Jotainių socialinės globos namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, parengtu remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879).

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2021 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2020 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2019 m. 

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2018 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2017 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2016 m. 

 

Pakeisti teksto dydį