Veiklos planai

Jotainių socialinės globos namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, parengtu remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879).

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2018 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2017 m.

Jotainių socialinės globos namų veiklos planas 2016 m. 

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2018-12-03