TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Jotainių socialinės globos namai nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų.