TYRIMAI IR ANALIZĖS

Jotainių socialinės globos namuose nėra vykdomi tyrimai ar analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo.